Kjemi 2 - Kjemien Stemmer - Sammendrag af kapittel 6-7

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 2051
 • Word2007

Kjemi 2 - Kjemien Stemmer - Sammendrag af kapittel 6-7

Dette dokumentet inneholder sammendrag fra kapittel 6 og 7 fra "Kjemien stemmer 2". Brukt til forberedelse i forbindelse med muntlig eksamen i Kjemi 2, Vg3.

Kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer
Kapittel 7: Næringsstoffer

Elevens kommentar

Ikke alt er tatt med selvfølgelig, ettersom det er et sammendrag. Men det viktigste er tatt med. Mangler noe bilder og illustrasjoner, men disse finner en i boken.

Utdrag

Kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer

Separasjonsmetoder:
• Destillasjon
• Ekstraksjon
• Filtrering
• Krystallisasjon
• Kromatografi

Destillasjon
Skiller stoffer i væskeblanding, må ha ulikt kokepunkt. Jo større forskjeller i kokepunkt, desto høyere destillasjonskolonne.
Varmer blandingen opp i en kolbe, stoffet som lettest fordamper går først over i gassform som føres opp gjennom en kolonne, deretter blir den ledet gjennom en kjøler, kondenserer til væske, samles i en ny kolbe (temp konstant, stiger raskt etter).

To væsker danner en azeotrop blanding som koker ved en bestemt temp som er forskjellig fra kokepunktene til de to væskene. Etanol og vann, 78,5, 96% og 4%.

Ekstraksjon og filtrering
Ekstraksjon: Bruker et løsemiddel for å trekke ut stoffer fra en blanding

Filtrering: Skille faste stoffer fra en væske eller gass. Væsken eller gassen gjennom porøst materiale som holder de faste stoffene tilbake, filtrerpapir.

... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 - Kjemien Stemmer - Sammendrag af kapittel 6-7

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 27.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra sammandrag, hjälp mye med det jeg trengte!
 • 15.04.2014
  Bra stil, godt forklart.