Kjemi 2 | Eksamen vår 2017 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 11
  • 3135
  • PDF

Kjemi 2 | Eksamen vår 2017 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Kjemi 2, gitt 29. mai 2017.
Alle oppgavene i eksamenssettet er besvart og utregnet av Studienett sin fagredaktør i kjemi.

Innhold

Oppgave 1 – Flervalgsoppgaver

Her finner du 20 oppgaver hvor du skal velge ett riktig svar ut fra fire svaralternativer.

Oppgave 2 – Godt og blandet

a) Denne oppgaven handler om propen. Du skal tegne strukturen til polypropen, og vise hvilke to strukturer som oppstår når vann blir addert til polypropen. Til slutt skal du finne ut av hvilken av disse strukturene som befinner seg i et 1H-NMR-spekter etter oksidasjon med et oksidasjonsmiddel.
b) Her skal du beskrive ulike forsøk i skolelaboratoriet som kan adskille forskjellige reagensglass som bl.a. inneholder alkoholer og forskjellige uorganiske forbindelser.
c) Denne oppgaven handler om et elektrolysekar. Her skal du markere anoden og katoden, og du skal skrive halvreaksjonene som oppstår ved de to elektrodene. I tillegg skal du finne frem til den minste spenningen som skal til for at redoksreaksjonen skal forekomme. Du skal finne frem til hvor mange gram klorgass som blir dannet i elektrolysen, og deretter skal du forklare om fremstilling av kobbermetall fra en løsning med kobberioner.

Oppgave 3 – Isopren og karvon

I den første delen av oppgaven skal du ut fra strukturformelen til isopren forklare hvilke fragmenter av isopren som gir de forskjellige toppene i spekteret. Deretter skal du finne en påvisningsreaksjon for en forbindelse av to isoprenmolekyler, og du skal forklare destillasjonsprosessen som danner slike forbindelser. I den andre delen av oppgaven skal du skrive den balanserte reaksjonsligningen for syntesen av karvon fra karveol. Hvilke to reaksjonstyper oppstår i syntesen fra karvon til karveyletanat, med karveol som mellomprodukt? Du skal skrive den balanserte reaksjonsligningen for den siste reaksjonen i syntesen.

Oppgave 4 – Gammel brusmaskin

Her skal du finne de sure og de basiske komponentene i Coca-Cola, og du skal beregne forholdet mellom sur og basisk komponent når pH er 2,5. Hvordan kan jernioner fra en gammel brusmaskin ha innflytelse på innholdet i Coca-Cola mht. HMS? Du skal diskutere om det er en helsemessig fordel å overtrekke medisinpiller med gull eller sølv, ift. å dekke dem med magnesiumkarbonat eller gelatin. Til slutt skal du beregne masseprosenten av sølv i en sølvpille.

Oppgave 5 – «Grønn kjemi»

I denne oppgaven skal du forklare en organisk reaksjon i fremstillingen av biodiesel fra triglyserider. Du skal beregne mengden av metylester som kan bli dannet av 100 g stearinsyre. Deretter skal du forklare hvilke atomer som blir redusert og oksidert i en reaksjon med glyserol og NAD+, og du skal forklare hvilken rolle sink har i denne reaksjonen. Til slutt skal du balansere reaksjonsligningen mellom glyserol og kaliumpermanganat.

Utdrag

Her har du et utdrag fra oppgave 3.c i eksamenssettet.

Kondensatet inneholder to faser – én av disse fasene er vannfasen, mens den anden fasen består av de eteriske oljene som ikke er vannoppløselige.
Fra tabell 1 kan vi se kokepunktene til de fire forbindelsene. Disse er veldig tett på hverandre (f.eks. 176 °C og 178 °C) og derfor er de vanskelige å adskille ved simpel destillasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen vår 2017 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen vår 2017 | Løsningsforslag, har også lastet ned