Kjemi 2 | Eksamen vår 2010 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 9
  • 1690
  • PDF

Kjemi 2 | Eksamen vår 2010 | Løsningsforslag

Her kan du se Studienetts egen besvarelse av oppgavene fra Del 2 av eksamen i Kjemi 2, gitt den 2. juni 2010.

Alle oppgavene i eksamenssettet er besvart og utregnet av Studienett sin fagredaktør i kjemi.

Innhold

DEL 2
Oppgave 3
a)
1) En av hydroksysyrene i figuren over er optisk aktiv. Tegn en figur med figurtekst
som forklarer hvorfor.
2) To molekyler LEU-OH og et molekyl GLY-OH kondenserer og danner esterbindinger. Tegn en mulig strukturformel til produktet.
b) Hydroksysyrer kan settes sammen til lange kjeder, polyester. Slike kjeder likner
peptidkjeder. Forskjellen er at NH i amidbindingen er erstattet med et O-atom. Forklar hvorfor en slik polyester ikke vil danne α-helikser slik som peptidene kan. Bruk gjerne
en illustrerende figur med figurtekst.
c)
1) Framstill tallmaterialet i tabellen over grafisk.
2) Bruk resultatene fra forsøkene til å si noe om reaksjonen.
3) Hva er det maksimale antallet molekyler som kan reagere per sekund i én mL av
reaksjonsblandingen ved starten av reaksjonen?

Oppgave 4
a)
1) Ifølge Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er hardheten i vannet i Oslo 0,65
mmol CaO per liter. Hvor på hardhetsskalaen er vannet i Oslo?
2) For å bløtgjøre vann i oppvaskmaskiner kan man tilsette Na_2CO_3. Forklar hvordan
dette saltet kan fjerne Ca^2+ og Mg^2+ fra vannet.
3) Forklar på hvilken måte hardt vann kan være et problem i hverdagen.
b)
1) En gruppe elever skal bestemme innholdet av kalsium i vannet fra en brønn ved
titrering med EDTA. Til titreringen trengs det en ammonium/ammoniakk-buffer
med pH lik 10. Bufferen skal inneholde 0,1 mol/L av den sure komponenten. Lag
en oppskrift for 2,0 L av denne bufferen.
2) Analysen blir så gjennomført ved titrering med 0,0100 mol/L EDTA. Ved titrering
av 100 mL brønnvann blir det brukt 17,52 mL EDTA. Beregn det samlede
innholdet av kalsium og magnesium i prøven. Bestem hardheten i dHº.
c)
1) To elever brukte en EDTA-løsning med for høy konsentrasjon. Hvordan vil dette
påvirke resultatet?
2) To andre elever brukte en buffer med pH lik 12 i stedet for pH lik 10. Vurder
titreringstilgjengeligheten av Ca^2+- og Mg^2+-ionene og forklar hvordan dette vil
påvirke resultatet av titreringen.

Oppgave 5
a)
1) Ved elektroden av rent sølv skjer det en reduksjon. Skriv likningen for denne
reaksjonen.
2) Forklar hvilken av elektrodene i elektrolysekaret som er negativ.
3) Elektroden til høyre er forurenset av edelmetall, særlig gull. Forklar hvorfor cellespenningen ikke bør være for lav eller for høy.
b)
1) Først skal materialet i smykket løses som ioner i en redoksreaksjon. Forklar
hvorfor Martin vil bruke salpetersyre og ikke saltsyre til å løse opp smykket.
2) Til denne løsningen skal Martin tilsette en bit av et metall slik at bare rent sølv blir
felt ut i en redoksreaksjon. Er det sink eller kobber som er best egnet til denne reaksjonen? Begrunn svaret ditt.
c)
1) Vil du si at det er hold i artikkeloverskriften?
2) Reduksjonsreaksjonen er Ag_2S + 2e^– → 2Ag + S^(2–), Eº= – 0,2 V Skriv oksidasjonsreaksjonen og forklar hvilke andre metall enn aluminium som kunne vært brukt.
3) Beregn hvor mange milligram sølv som er gjenvunnet når forbruket av aluminium
er 50 mg. Se bort fra at aluminium etter hvert kan reagere med vannløsningen.

Utdrag

Her kan du se et utdrag fra oppgave 5.b.2.

For å vurdere om det er best å tilsette sink eller kobber til denne løsningen, sammenligner vi metallenes standard reduksjonspotensialer.
Eº(Ag^+)=0,8 V
Eº(Cu^+)=0,52 V
Eº(Cu^(2+))=0,34 V
Eº(Zn^(2+))=-0,76 V
Det ville være best å tilsette sink til denne løsningen. Sinks standard reduksjonspotensial er negativt, og det er lavere enn de andre standard reduksjonspotensialene. Sølv vil ha en større tiltrekningskraft på elektronene i denne løsningen, og vil derfor inngå i en reduksjonsreaksjon og danne rent sølv. Da sink har et negativt reduksjonspotensial, vil tiltrekningen av elektroner ikke være spontan.
Sink er et bedre valg enn kobber, fordi kobbers standard reduksjonspotensial er... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen vår 2010 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.