Kjemi 2 | Eksamen høst 2014 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • 6
 • 11
 • 2695
 • PDF

Kjemi 2 | Eksamen høst 2014 | Løsningsforslag

Her kan du se Studienetts egen veiledende besvarelse av eksamenssettet til Kjemi 2, som ble brukt til eksamen 21. november 2014

Det er Studienetts egen fagredaktør i kjemi, som har regnet ut og besvart oppgavene i dette eksamenssettet.

Innhold

Oppgave 1
a) Hvilken blanding av stoffer løst i vann kan gi en buffer?
b) Hvilket av disse syre-base-parene kan gi en bufferløsning med pH = 7,0?
c) Hvilke av disse saltene kan være oppløst i de to kolbene?
d) Hvilke(n) av pentanolene i figur 1 kan gi trans-pent-2-en som produkt?
e) Hvilke kationer kan det være i løsningen?
f) Hvilken blanding av disse alkoholene kan skilles best ved enkel destillasjon?
g) Reaksjonen Br2 + 2Cl- → Cl2 + 2Br- er en redoksreaksjon.Hvilke(n) av påstandene om denne reaksjonen er riktig(e)?
h) Hvilken monomer er opphavet til denne polymeren?
i) Hvilket av stoffene i figur 3 vil reagere med både 2,4-dinitrofenylhydrazin og Fehlings væske?
j) I hvilken av disse forbindelsene har svovel oksidasjonstall +II?
k) Hva er oksidasjonsmiddelet i denne reaksjonen?
l) Ved hvilken pH vil lysin, i stor grad, foreligge som vist i figuren?
m) Hvilket av disse stoffene vil gi en spontan reaksjon med Sn2+ - ioner?
n) Hvilket av disse stoffene, løst i vann, vil være best egnet til bruk i saltbroen?
o) Hva er cellespenningen til den galvaniske cellen i figur 5?
p) Figur 6 viser forbindelsen glyseraldehyd, 2,3-dihydroksypropanal. Hvor mange av påstandene under er riktige?
q) Hva er endringen i oksidasjonstall til molybden?
r) Hvilke to stoffer blir brukt for å lage esteren med kjemisk formel CH3CH2CH2CH2COOCH2CH3?
s) Hva er den kjemiske formelen for dette trisakkaridet?
t) Sitronsyre er en treprotisk syre. Hva er pH i bufferen?

Oppgave 2
a) Propan-1-ol og propen
1) Forklar hva slags reaksjonstype omdanning av propan-1-ol til propen er.
2) Propen kan reagere med brom, Br2, og danne et nytt stoff. Hva slags reaksjon er dette?
3) Propan-1-ol kan oksideres. Tegn strukturformelen til det oksidasjonsproduktet som reagerer med 2,4-dinitrofenylhydrazin.
b) Blybromid, PbBr2, smelter ved 373 °C.
1) Ved elektrode B skjer det en oksidasjon. Skriv halvreaksjonen for denne reaksjonen.
2) Forklar hva som må være negativ elektrode i dette elektrolysekaret.
3) Beregn den minste teoretiske spenningen som må til for at reaksjonen skal finne sted.
c) En buffer er laget ved å løse fast natriumacetat i en løsning av eddiksyre.
1) Skriv den kjemiske formelen til den basiske bufferkomponenten.
2) Forklar hvordan bufferkapasiteten mot sur og basisk side har endret seg.
3) Forklar hvorfor en blanding av eddiksyre og natriumacetat ikke er egnet til å lage en
buffer med pH = 7,0.
d) For å bestemme innholdet av kloridioner i en løsning ble den titrert med en løsning av sølvnitrat, AgNO3(aq).
1) Hvor mange mol sølvioner var tilsatt til prøveløsningen akkurat idet endepunktet for titreringen var nådd?
2) Beregn konsentrasjonen av kloridioner i prøveløsningen i mol/L. Svaret skal gis med riktig antall gjeldende siffer.
3) Forklar hvilke av disse stoffene og ionene som finnes i titreringskolben når halvparten av kloridionene er brukt opp.

Oppgave 3: Frihetsgudinnen i New York
a) Beregn oksidasjonstallet til kobber i irr.
b) Forklar hvorfor det er viktig at jernet i reisverket er beskyttet mot sjøvann og fuktighet i luft.
c) Tegn en skisse av hvordan de to monomerene kan binde seg sammen.
d) Forklar hvilke reaksjoner som skjedde der kobberplatene er festet til reisverket, og hvorfor.
e) Vurder om én eller flere av disse polymerene kan være egnet til dette formålet: polypropen, cellulose, polyglycin, polypropensyre.

Oppgave 4: Pyrodruesyre og melkesyre
a) Vis at karbon blir redusert ved dannelse av melkesyre fra pyrodruesyre.
b) Hvilken av de to forbindelsene, melkesyre eller pyrodruesyre, er vist i dette spekteret?
c) Polymelkesyre er biologisk nedbrytbar. Forklar hva slags reaksjon nedbryting av denne polymeren er, og hva som blir dannet.
d) Skriv den balanserte reaksjonslikningen for denne reaksjonen. Bruk de oppgitte verdiene for biologiske reduksjonspotensialer til å finne ut om reaksjonen er spontan.
e) Bruk figuren og forklar hvordan pyruvat blir holdt fast i det aktive setet.

Oppgave 5: Paracetamol
a) Vis at reaksjonen fra 4-nitrofenol til 4-aminofenol er en reduksjon.
b) Forklar hvorfor 4-nitrofenol vil ha tre hovedtopper i et 1H -NMR-spekter, mens 4-aminofenol vil ha fire.
c) Skriv den balanserte reaksjonslikningen for syntese av paracetamol fra 4-aminofenol.
d) Beregn hvor mange mg paracetamol som maksimalt kan isoleres ved denne omkrystalliseringen.
e) Beregn innholdet av paracetamol i tabletten.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av oppgave 4.a i eksamenssettet

Hvis vi ser på det midterste karbonatomet i pyrodruesyre, ketonet, kan vi telle antall bindinger det har: 2 bindinger til karbon og 2 bindinger til oksygen. Hvis en binding til karbon teller som 0 og en binding til oksygen teller som -1, vil dette karbonatomet ha oksidasjonstallet II. I melkesyre vil det samme karbonatomet, alkoholen, ha 2 bindinger til karbon, men... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 | Eksamen høst 2014 | Løsningsforslag

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 18.05.2021
  Veldig bra løsningsforslag, takk for det! Jeg lurer på om det er en feil i oppgave 5a. Det står i oppgaven at "Innholdet av natriumioner i mineralvannet er, ifølge produsenten, 172 mg per liter. " I løsningsforslaget skrives det at konsentrasjonen av NaCL er 172 mg/L. Det stemmer vel ikke. Det er vel konsentrasjonen av Na+ som er 172 mg/L. Kunne dere sjekket opp dette?
  Opgave 5a) handler ikke om natrium, så det kan ikke dreje sig om denne opgave, og heller ikke en anden opgave i dette eksamenssæt.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 26.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den er kjempe bra, det hjalp meg til halvdagsprøve. Kunne ønske den hadde fasit da.
 • 15.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 31.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den var meget bra, ikke super bra. Den var bare meget bra.

Brukere som har lastet ned Kjemi 2 | Eksamen høst 2014 | Løsningsforslag, har også lastet ned