Kjærlighet i middelalderen og idag | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 6
  • 1611
  • PDF

Kjærlighet i middelalderen og idag | Artikkel

Artikkel om kjærlighet i litteraturen i dag i forhold til i middelalderen.

Teksten underbygger tema med utgangspunkt i tekstene "Saga om Gunnlaug Ormstunge" og "Tristan og Isolde". Tekstene blir sammenlignet og satt inn i litteraturhistories kontekst.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Utdrag

Alternativ 3: Artikkel

Tema:
Kjærlighet i middelalderen og i dag

I denne artikkelen velger jeg å ta utgangspunkt i Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Tristan og Isolde. Grunnen til at jeg har valgt disse to tekstene er at de belyser to forskjellige typer kjærlighet, familiekjærlighet og romantisk kjærlighet. Først blir jeg å sette hver enkelt av tekstene inn i en historisk sammenheng med bakgrunn i litteraturhistorie. Deretter vil jeg gi et kort referat fra selvvalgt roman som heter Idas dans av Gunnhild Corwin som kom ut i 2005, før jeg til slutt sammenligner synet på kjærlighet i disse tre tekstene.

Den norrøne litteraturen stammer fra den norrøne perioden som varte fra år 700 e.kr til 1350 e.kr. Den norrøne tiden er vanlig å dele inn i tre epoker. Den muntlige epoken med poetisk litteratur som varte fram til 1100 tallet. Den skriftlige perioden med prosalitteratur som varte fra 1100-1300-tallet. Til slutt høy-og senmiddelalderen 1300-1500-tallet.

Teksten Tristan og Isolde er en berømt ridderroman, som først ble nedskrevet på fransk på 1100-tallet, og gjendiktet på norsk på 1200-tallet. Forfatteren er ukjent. Denne perioden var preget av Høvisk litteratur, ridderromaner og middelalderens romanser. Den ble gjerne gjennomført av trubadurer. Trubadurer er sangere som... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjærlighet i middelalderen og idag | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Kjærlighet i middelalderen og idag | Artikkel, har også lastet ned