Kashmir-konflikten mellom India og Pakistan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Kashmir-konflikten mellom India og Pakistan

Oppgave i Politikk og mennekserettigheter på Vg3, om Kashmir-konflikten mellom India og Pakistan. Oppgaven analyserer konflikten ved å kartlegge bakgrunnen for konflikten og hvilke aktører som er i konflikten. Oppgaven gjennomgår også forskjellige løsningsforslag og hvilke konsekvenser de forskjellige løsningene kan få.

Lærers kommentar

God og grundig analyse av Kashmir-konflikten. Du har jobba systematisk og godt og har solid oversikt over konflikten - fint. Og du lykkes å vise meg nettopp det som er dine allersterkeste sider - analyse og formuleringsstyrke.

Elevens kommentar

- Trekke inn medias rolle i konflikten, siden denne konflikten er av de som "glemmes" i det internasjonale nyhetsbilde

Utdrag

Innledning

Konflikten i Kashmir er en langvarig internasjonal konflikt som til stadighet dukker opp i nyhetsbildet. Konflikten er preget av både religiøse og territorielle stridigheter. Med utspring i slutten på det britiske koloniveldet i 1947 var det på 1960- og 70-tallet at konflikten nådde nye høyder gjennom kortvarige kriger mellom India og Pakistan.

Denne oppgaven vil ta for seg denne konflikten gjennom å først se på den historiske bakgrunnen og utviklingen av den, hva var årsakene og hvordan er situasjonen i dag? Videre vil jeg se på hvordan konflikten er forsøkt løst og drøfte rundt FNs rolle i konflikten. Jeg vil også forsøke å drøfte rundt ulike utfall i forhold til oppdelingen av området, finnes det en løsning som er riktigere enn en annen? En konklusjon vil avslutte oppgaven... Kjøp tilgang for å lese mer

Kashmir-konflikten mellom India og Pakistan

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 11.05.2014
    Ganske bra, men mangler detaljer om hvordan krigen hadde sitt utspill osv

Brukere som har lastet ned Kashmir-konflikten mellom India og Pakistan, har også lastet ned