Kari Traa | Situasjonsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 25
  • 6415
  • PDF

Kari Traa | Situasjonsanalyse

Denne oppgaven er en innlevering til sluttvurtdering for faget Markedsføring og ledelse 1.

Oppgaven bruker bedriften Kari Traa som eksempel for å besvare en fire ulike kompetansemål til faget.

Her ses det blant annet på fremtiden til bedriften med utgangspunkt i en situasjonsanalyse, strategier for utvikling, merkevarebygging og anbefalinger angående kommunikasjonsstrategier.

Innhold

Kari Traa

1. Vurder Kari Traa sin videre framdrift med utgangspunkt i situasjonsanalysen.
Interne arbeidsbetingelser
Personalet og ledelsen
Bedriftens økonomi
Konkurransemidlene
Distribusjon:
Pris:
Produktene:
Påvirkning:
Eksterne arbeidsbetingelser
Konkurrenter:
Målgruppen:
Samfunnet og offentligheten
Markedet og distributører
Konklusjon:

2. Ta utgangspunkt i ekspansjonsmatrisen og vurder ulike strategier for Kari Traa sin videre utvikling.
Markedsinntrenging
Markedsutvikling
Produktutvikling
Diversifikasjon
Konklusjon

3. Gjør rede for og analyser Kari Traa sitt arbeid med merkevarebygging i dag.
Merkeelementer
Navn
Logo
Farge
Design
Merkesamarbeid
Merkeallianser
Sponsorater
Merkeplassering
Konklusjon

4. Gi begrunnende anbefalinger angående en kommunikasjonsstrategi for Kari Traa med utgangspunkt i markedets, organisasjonens og produktenes karakter.
Valg av budskap
Formulering av budskap
Informative appeller
Transformative appeller
Valg av kommunikasjonsformer
Personlig kommunikasjon
Ikke- personlig kommunikasjon
Valg av mediemiks
Kommunikasjonsstrategier i produktets livsløp
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Kari Traa
Kari Traa er en dame født i 1974 på Voss hvor hun har bodd store deler av livet. Hun er en kjent norsk freestyler i vintersport. Hun har hatt pallplassering i OL flere ganger og har i løpet av sin karriere vunnet flere medaljer i VM og World Cup. Hun har senere markedsført sin egen kolleksjon.
Hun startet bedriften Kari Traa AS i 2002. Det startet som et hobbyprosjekt hvor hun spesialiserte seg på luer. Senere utvidet hun også kolleksjonen sin og omfattet produkter som t-skjorter, gensere, jakker og bukser.
Mye av designet til Kari Traa kommer fra den vestlandske naturen. Du ser det for eksempel på logoen hvor det er en sommerfugl, dette viser en litt leken og en feminin side. Fargene hun bruker er friske og den røde logoen fungerer veldig som en slags oppmerksomhets farge, som trekker til seg seernes interesse
Kari Traa sine visjoner og verdier er fra den vestlandske naturen, hun gjenspeiler mye av dette i designet og mønstret på produktene hun produserer og på hjemmesiden.

 Vurder Kari Traa sin videre framdrift med utgangspunkt i sitasjonsanalysen.

Interne arbeidsbetingelser
Når vi skal ta utgangspunkt i situasjonsanalysen skal vi kun fokusere på trinn 1 og 2, i analysen. Dette gjør vi ved å se på Kari Traa sine sterke og svake sider ved de interne og eksterne arbeidsbetingelsene.
De interne arbeidsbetingelsene er de forholdene som bedriften selv kan gjøre noe med.
Personalet og ledelsen
Selskapet har en høy kompetanse når det kommer til ledelsen. De har drevet med rekruttering av kompetente og erfarne folk som har relevante oppgaver i andre stillinger. De som jobber i butikkene og på bloggen er veldig sports glade mennesker, de fleste har mye erfaring innenfor forskjellige sporter, ikke bare vintersporter, men også idretter som kickboksing. Ettersom Kari Traa kun produserer jente klær, er det er som regel bare jenter som blir ansatt. Det som er en stor styrke for Kari Traa er at hun har ansatt mange kjente idrettsstjerner som ambassadører for selskapet sitt. Dette gjør at hun blir... Kjøp tilgang for å lese mer

Kari Traa | Situasjonsanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.