Kapittel 7 og 8 | Geografi | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • Godkjent
  • 5
  • 1653
  • PDF

Kapittel 7 og 8 | Geografi | Sammendrag

Sammendrag av kapittel 7 "Den globale befolkningssituasjonen" og kapittel 8 "Befolkningsutviklinga i Norge" i boken Geografi.

Sammendraget inneholder gode notater.

Teksten er skrevet på nynorsk.

Innhold

Kapittel 7: Den globale befolkningssituasjonen
Kapittel 8: Befolkningsutviklinga i Noreg

Utdrag

Den globale befolkningssituasjonen - kapittel 7

Geometrisk – 1 mill. 2 mill. 4 mill. 8 mill.
Artmetrisk – 1, 2, 3, 4, 5

Demografi er befolkningslære, og forskarar som studerer befolkning og befolkningsendringar blir kalla demografar. Demografane oppdaga tidleg at ulike land i verda hadde om lag same typen befolkningsutvikling, men til ulik tid.

Den naturlige tilveksten i ei befolkning er fødselsraten minus dødsraten.

Fødselsrate er talet på fødde per 1000 innbyggjar

Dødsrate er talet på døde per 1000 innbyggjar

Den demografiske overgangen ser ut til å være knytt til den økonomiske og sosiale utviklinga i eit land. Alle i-land har i dag fullført den demografiske overgangen og er i fase 4. U-landa er i fasane med redusert dødsrate, enten fase 2 eller 3.

Spedbarnsdødelegheita er tal på døde det første leveåret per 1000 innbyggjar


Befolkningsutviklinga i Noreg - Kapittel 8

Spedbarnsdødelegheita er den enkeltfaktoren som best speglar levekåra i eit land.

Uttynningssamfunn: kombinasjonen av utflytting og redusert fruktbarheit

Innvandrar er ein person som ein eller anna gong har innvandra til Noreg

Innvandrarbefolkninga er dei som har innvandra til Noreg, pluss norskfødde med utenlandskfødde foreldre

Befolkningsutviklinga i Noreg:
På 1700-talet var både fødselsraten og dødsraten høg. Dødsraten varierte sterkt i takt med epidemiar og avlingssvikt. I byrjinga av 1800-talet begynte dødsraten å minke. Fødselsraten var høg fram mot 1870, og det var høg folkeauke. 1930 – ikkje ressursgrunnlag nok i Noreg førte til stor utvandring til Nord-Amerika. Etter 1930 stabiliserte fødsels- og dødsratene seg på eit lågt nivå, med unntak av dei høge fødselstala rett etter 2. Verdskrig... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 7 og 8 | Geografi | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.