Kapittel 2 og 3 | Sosialisering | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kapittel 2 og 3 | Sosialisering | Sammendrag

Besvarelse av en oppgave om sosialisering fra kapittel 2 og 3 i sosiologi og sosialantropologi. Oppgaven besvarer følgende: Gjør rede for begrepet sosialisering, og hva det innebærer. Bruk begreper og teori fra faget. Oppgaven er skrevet til en muntlig presentasjon.

Lærers kommentar

Oppgaven var gjort med en fornuftig avgrening, og at den inneholdt relevante eksempler.

Elevens kommentar

Gode eksempler, fornuftig avgrensning.

Innhold

Sosialisering
Primærsosialisering (uformell og personlig, oppvekst):
Sekundærsosialisering:

Utdrag

Alle individer blir påvirket av mennesker rundt seg fra man blir født helt til man ligger på gravplassen klar for å ta sin farvel. Det er få egenskaper som bare blir påvirket av arv, eller bare miljø. Vi utvikler egenskaper vi blir født med gjennom det vi lærer ved å samhandle med andre mennesker. For eksempel temperament. Noen kan arve et visst temperament, mens man utvikler det også gjennom å være med mennesker rundt seg som et sosialt vesen.

Sosialisering er en prosess der mennesker vokser inn i samfunnet gjennom tilpasning og selvstendiggjøring. Man lærer seg å fungere i et samfunn ved internalisere samfunnets normer, kunnskaper, ferdighet og verdier. Sosialisering er viktig for at et samfunn skal kunne bestå. For hvis ingen i for eksempel storsamfunnet Norge hadde giddet å fulgt normene og reglene som er satt, sier det seg selv at det hadde blitt konflikter og uro, og risikert å oppløses.

Primærsosialisering (uformell og personlig, oppvekst):
• En ekstremt viktig sosialiseringen som foregår de første årene vi lever. Hva du lærer i primærsosialiseringen kan ha mye betydning på hvordan du utvikler deg videre i livet, rett og slett fordi den er så grunnleggende. Man går fra å være et biologisk vesen til å... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 2 og 3 | Sosialisering | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.