Kapittel 2 | Ozon | Sammendrag | Geofag 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Geofag 2
  • Godkjent
  • 4
  • 1328
  • PDF

Kapittel 2 | Ozon | Sammendrag | Geofag 2

Dette er notater til kapittel 2 som handler om ozon i geografiboken. Dessuten inneholder oppgaven besvarelse av de fleste spørsmålene som stilles til sist i kapittel 2.

Her kan du blant annet finne svar på hva ozon er, hvordan ozon måles, hvorfor ozonlaget blir tynnere og hva som vil skje med ozonlaget.

Utdrag

KAPITTEL 2

Ozonlaget
• O3 = Ozon, fordi ozon består av tre ozonmolekyler.
• Ozonlaget = den delen av atmosfæren som har høyest konsentrasjon av ozon. Den ligger i stratosfæren.
• 90% av ozon ligger i 20-30 km intervallet, de andre 10% er i troposfæren og er forurensende.

Produksjon av ozon
• O2 blir spaltet av UV stråler fra sola. De to 0 molekylene reagerer med hvert sitt 02 molekyl. Dette gir 03.
O2 + UV stråling → O + O
2(O+O2→O3)
• Hvorfor størst produksjon av ozon høyt oppe i stratosfæren? Jo, fordi det er bare kortbølgede stråler som klarer å spalte.
• Ozonproduksjonen er størst rundt ekvator. Det er fordi det er mest stråling og varme der.

Tap av Ozon
• Nitrogen, hydrogen, klor og brom er kjemiske stoffer som reduserer mengden i stratosfæren.

Ozonmålinger
• Flere typer: måling av ozonkolonnen, måling av ozonprofiler og satellittmålinger av ozon.
• OZONKOLONNEN: totale mengden fra topp til tå av atmosfæren. Ulempe: måler bare rett over hvor instrumentet står, men hjelper på med et globalt nettverk.
• OZONPROFILER: hvordan ozonmengden varierer med høyden. Gjøres ved å sende opp ballonger, kalt sonder. Måler ozon, trykk og temp... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 2 | Ozon | Sammendrag | Geofag 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.