Kapittel 1 & 2 i Kjemien Stemmer 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 1
  • 6
  • 8
  • 2183
  • PDF

Kapittel 1 & 2 i Kjemien Stemmer 1 | Sammendrag

Dette er et sammendrag som oppsummerer de to første kapitlene fra boken Kjemien Stemmer 1 av Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes:
- Kapittel 1, Verden som vi ser den
- Kapittel 2, Formler og navn på uorganiske forbindelser

Sammendraget gir et overblikk over kapitlene, og oppsummerer de viktigste punktene i hvert underkapittel.

Innhold

1.1 Kjemi og kjemikere
1.2 Tre viktige sider av kjemien
1.3 Stoffer på makro- og mikronivå
1.4 Atomer
1.5 Periodesystemet
1.6 Stabil elektronfordeling
1.7 Atombegrepets historie
2.1 Felles formler og ensartede navn i alle land
2.2 Forbindelser av to ikke-metaller
2.3 Ioneforbindelser av ett metall og ett ikke-metall
2.4 Ioneforbindelser med fleratomige ioner
2.5 Ioneforbindelser med krystallnavn

Utdrag

1.1 – Kjemi og kjemikere
- Kjemi er læren om stoffer
o Kjemi er læren om stoffene, deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner og om energiforandringer ved stoffendringene.
- Kjemi er en del av vårt liv
o Alt er stoff – alt du kan se, smake, ta på og lukte. Stoff er alt som har masse og opptar plass.
- Hva gjør en kjemiker?
o Mye av arbeidet på et analyselaboratorium foregår i dag ved bruk av avanserte instrumenter.
- Nanoteknologi
o Et av de nyeste forskningsområdene. Handler om å bygge opp nye stoffer atom for atom. En nanometer er 10-9 m. Per nanometer er det plass til 4-5 karbonatomer – nanoteknologi er teknologi på atomnivå!
1.2 – Tre viktige sider av kjemien
- Samspill
o Når vi arbeider med stoff arbeider vi med stoff på makronivå – det vil si at det er på så stort nivå at vi kan observere hva som skjer.
o Vi forklarer hva vi observerer med små partikler – vi forklarer reaksjonene og egenskapene på mikronivå. Altså forklarer vi stoffenes egenskaper og reaksjoner ut fra oppbygningen på mikronivå.
o Stoffene og reaksjonene mellom dem forklares ved hjelp av formler og likninger.
- Modeller i kjemien – fordeler og begrensninger
o Kjemikere lager modeller for danne bilder av stoffer på mikronivå. Modeller kan få frem bestemte trekk ved oppbyggingen til et stoff. En enkel modell er ofte vel så hensiktsmessig som en omfattende, så lenge den illustrerer de forholdene vi er ute etter. Viktig å huske at modeller er hjelpemidler – ikke virkelighet. Kulepinnemodell og kalottmodell er vanlige modeller i kjemi.
• Kalottmodell – viser størrelsesforhold og molekylenes form, men ikke bindingene mellom atomene.
• Kulepinnemodell – viser hvilke atom som er bundet sammen, antall bindinger, elektronpar og vinklene mellom atomene, men ikke rett avstand mellom atomene.
1.3 – Stoffer på makro- og mikronivå
- Stoff – alt som har masse!
o Alt som har masse og opptar plass kalles stoff. Ion, molekyl, atom  stoff på mikronivå. På makronivå skiller vi mellom rene stoffer og blandinger. Rene stoffer er enten grunnstoff eller kjemisk forbindelse.
• Grunnstoff – en type atom
• Kjemisk... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 1 & 2 i Kjemien Stemmer 1 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.