Kap. 9 Historie ovenfra: Politisk utvikling i Perspektiver | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 9
 • 2795
 • PDF

Kap. 9 Historie ovenfra: Politisk utvikling i Perspektiver | Sammendrag

Det her er et sammendrag av kapittel 9 "Historie ovenfra: Politisk utvikling" i læreboken "Perspektiver, vg2/vg3". Sammendraget er oversiktlig med tydelige underoverskrifter og punkter. Sammendraget redegjør blant annet for emner som Eidsvoll 1814, Norge under Napoleons krigene, Grunnloven, en ny union, endring av maktforhold, riksrettsdom og parlamentarisme, befolkningsvekst, jordbruk og industrialisering.

Utdrag

• 11.juni 1913 vedtok Stortinget på å endre grunnloven slik at alle over 25 år fikk stemmerett (kvinner og menn). Grunnlovsendringene ble sanksjonert av kong Håkon 7. Av Norge.
• Norge lå under Dansk styre med ingen grunnlov, ikke et norsk storting, ingen stemmerett og uten egen konge 100 år tidligere.

Eidsvoll 1814
• Gudstjeneste første påskedag før arbeidet om en ny grunnlov for et selvstendig Norge – i hovedbygningen ved Eidsvoll Verk.

Bakgrunn: Norge under Napoleons krigene
• Helt siden slutten av 1300-tallet var Norge i union med Danmark (som nordmenn).
• Bevisst om at nordmennene var et eget folk og fra slutten av 1700-tallet ble det også blandet med nasjonalistiske ideer.
• 1807: Mål om å bli stående utenfor krigene som herjet i Europa.
• Både briter og franskmenn forsøkte å presse den danske kongen til å gå med i krigen, særlig fordi Danmark-Norge hadde en stor flåte som var ettertraktet hos begge parter.
• Britene forlanget at den danske-norske flåten ble overgitt til dem
Danmark ble bombardert og britene gikk avsted med flåten
Danmark-Norge på Napoleons side i 1807.
• Stor nød i landet 1809 og 1812, tydelig misnøye med det danske styret.
• Sverige ventet på anledning å ta Norge fra Danmark.

Hvordan skal Norge styres?
• Napoleon (danskene) tapte krigen og ved fredsoppgjør i 1814 måtte Danmark si fra seg retten til Norge.
• Norge ble overgitt til den svenske kongen.
• Kristian Fredrik (dansk tronarving) innkalte representanter fra de ulike landsdelene til en riksforsamling med oppdrag om å lage en norsk grunnlov.

Grunnloven
• Grunnlovens første paragraf slo fast at Norge skulle være et fritt, uavhengig og udelelig rike. Makten skulle deles på lovgivende, en utøvende og en dømmende makt.
Lovgivende makt: Stortinget.
Utøvende makt: Kongen og regjeringen
Dømmende makt: Domstolene
• Bare menn over 25 år som eide jord, var byborgere eller embetsmenn kunne stemme (7,5% av befolkningen).

En ny union
• Utseeninger skulle se til at betingelsene for fredsoppgjøret i januar ble oppfylt.
• Svensker, nordmenn og Kristian Fredrik møttes til forhandlinger
– ingen enighet  Krig mellom Norge og Sverige (kortvarig)  Mossekonvensjonen
• Svenskene godtok grunnloven og Kristian Fredrik abdiserte.
• 4.november 1814 vedtok Stortinget den nye grunnloven og valgte Karl 13. Av Sverige til norsk konge (Karl 2.).
• Unionen mellom Norge og Sverige var en personalunion. Det vil si at de to landene ikke skulle betraktes som én stat, slik unionen Danmark-Norge. Norge og Sverige var fortsatt to stater, men med felles konge og felles utenrikspolitikk.

Maktforholdet endres
• Etter 1814 ble embetsmennenes posisjon styrket – en sterk posisjon i Norge.
• Den norske eliten besto i all hovedsak av embetsmenn, ettersom antall adelige var få og det ikke fantes noen stor gruppe rike forretningsmenn.
• Embetsmenn hadde kontroll med lokaladministrasjon og sentraladministrasjon – stor betydning med sterk politisk innflytelse.
Var embetsmenn som ble valgt ut av kongen til å sitte i regjeringen.
Både bønder og borgere valgte embetsmenn som sine representanter på Stortinget.
• Til tross for at embetsmennene utgjorde bare 2% av befolkningen, var om lag halvparten av de folkevalgte embetsmenn fram til 1830.
• Ble færre handelsmenn og flere håndverkere på Stortinget utover 1800-tallet.
• Funksjonærene og bønder (størst økning) fikk flere representanter.

Kongens makt svekkes
• 1840-1870 ble kongens makt svekket til fordel for regjeringens – sammenheng med personlighet og egenskaper både hos kongene og hos statsrådene.
• Karl Johans etterfølge var mindre styringsdyktig – de norske statsrådene større handlingsrom.
• Fredrik Stang: Førstestatsråd i 1861 – sørget for at statsrådene tok selvstendige avgjørelser i viktige saker, og bidro til å redusere den svenske kongens innflytelse.

Stortingets innflytelse vokser
• De første tiårene etter 1814 forsøkte regjering og konge stadig å begrense de folkevalgtes innflytelse, men stortingsrepresentantene var svært påpasselige med ikke å gi fra seg rettighetene Grunnloven ga dem.
• Forslag som kunne gi stortinget mindre makt ble forkastet, som:
At stortinget skulle møtes hvert femte år, i stedet for hvert tredje
At stortingsrepresentantene ikke skille velges av folket, men av kongen
At kongen skulle ha absolutt veto
• Stortingets makt vokste gradvis og stille i forhold til regjeringen – resultat av den økonomiske utviklingen.
• Det var stortingets oppgave å fordele pengene i statsbudsjettet – fra 1814-50 vokste statsbudsjettet med 130% og fra 1850-80 med 240% - betydde større makt... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 9 Historie ovenfra: Politisk utvikling i Perspektiver | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 28.09.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe godt skrevet!