Kap. 9 og 10 i Psykologi 2 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Psykologi 2
  • Ingen karakter gitt
  • 15
  • 6041
  • PDF

Kap. 9 og 10 i Psykologi 2 | Sammendrag

Her har du et utdypende sammendrag av kapittel 9 og 10 i læreboken Psykologi 2 av Roar Huseby og Peik Gjøsund. Dette sammendraget kan du bruke som hjelpemiddel når du øver til prøve. Sammendraget dekker flere viktige begreper som kommunikasjonsprosessen, kommunikasjonsformer og verbal- og ikke verbal-kommunikasjon. Oppgaven svarer blant annet på "Hva er kommunikasjon?" og "Hva er språk?"

Innhold

Kapittel 9 – Kommunikasjonsprosessen
Hva er kommunikasjon?
Kommunikasjonsprosessen
Kommunikasjonsformer
Verbal og ikke-verbal kommunikasjon
Kommunikasjon og kultur
Kapittel 10- God kommunikasjon
Hva er språk?
Ordvalg som virkemiddel
God kommunikasjon
God kommunikasjon i grupper
Roller og grunnholdninger i kommunikasjon

Kap. 9 og 10 i Psykologi 2 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.