Kap. 8 Revolusjoner i Perspektiver | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 10
  • 2610
  • PDF

Kap. 8 Revolusjoner i Perspektiver | Sammendrag

Det her et sammendrag av kapittel 8. Revolusjoner i læreboken Perspektiver. Sammendrag tar for seg revolusjonen i Amerika og Frankrike, samt den industrielle revolusjonen. Her får du blant annet informasjon om årsakene til og virkningene av de ulike revolusjonene. I tillegg redegjøres det for sentrale hendelser under revolusjonene.

Utdrag

Kapittel 8
Revolusjoner

- Fra 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet skjedde det store og raske forandringer i Europa og Amerika.
- Moderisering
- Nye tanker og ideer om religion, vitenskap, samfunnsorden og politikk vokste frem
= Store økonomiske og sosiale endringer for alle

Opplysningstid
- 1700- tallet kjennetegnes av en stor tro på fremgang og vitenskap.
- Kant mente; For å bli fri fra autoritetene i samfunnet må mennesker tørre å tenke egne tanker, de må tørre å stole på egen fornuft.
- Opplysningstid: Filosofene var mer opptatt av menneskenes forstand enn hva som måtte være Guds vilje. Kunnskap og opplysning bidro til å frigjøre menneskene.
- Gjennom opplysningstiden ble synet på staten og statsstyret endret.
- Opplysningsfilosofene argumenterte for maktfordeling, ytringsfrihet, religionsfrihet, tro på like rettigheter og respekt for folks mening (Revolusjonære tanker).
- Paris ble sentrum for slike tanker.
- Kvinner fikk indirekte innflytelse ved å invitere hjem innflytelsesrike personer til samtaler og debatt → Lesekyndigheten økte, og derfor nådde ideene fortere ut til befolkningen enn tidligere
- Kongene på den tid hadde sin glansperiode og mye makt.
- Filosofenes tanker fikk først konkrete følger i Nord-Amerika til tross for at filosofene var franske, tyske og britiske.

Revolusjonen i Amerika

- 1756- 1763: Sjuårskrigen. Frankrike mister sine kolonier i Nord- Amerika.
- 1764: Storbritannia øker avgiften på import varer til koloniene, til sterke protester fra kolonistene.
- 1770: Avgifter på importvarer til koloniene avskaffes på alle varer, bortsett fra te.
- 1773: Boston tea party

- i 1775 brøt det ut krig mellom kolonistene og Storbritannia. En felles hær under ledelsen av George Washington gikk til væpnet opprør mot kolonimakten.
- Uavhengighetskrigen gikk på i 3 år før Frankrike gikk inn på amerikanernes side.
- I juli 1776: Kontinentalkongressen (amerikansk skyggeregjering) erklærer Amerikas forente stater for uavhengige fra Storbritannia som vedas den 4.juli 1776.
- Thomas Jefferson skrev den amerikanske uavhengighetserklæringen.
”Alle mennesker er født like og med like rettigheter, og hvis en styreform blir til som skader disse formålene, har folket rett på å avskaffe det”

- De britiske styrkene kapitulerte i 1781, men det tok to år før Storbritannia erklærer at krigen mot USA er over og inngikk en fredsavtale i 1783.
- I 1787 møttes valgte representanter fra de amerikanske stater for å utarbeide en felles grunnlov som tråde i kraft i 1789 og samtidig ble George Washington president.
➢ Ingen adel eller grupper med arvelige privilegier
➢ Religionsfrihet
➢ Trykkefrihet... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 8 Revolusjoner i Perspektiver | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.