Kap. 8 og 9 Behaviorismen og kognitiv psykologi | Psykologi 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Psykologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1026
 • PDF

Kap. 8 og 9 Behaviorismen og kognitiv psykologi | Psykologi 1 | Sammendrag

Her finner du et sammendrag av kapittlene som handler om behaviorismen og kognitiv psykologi i faget psykologi på VG2. Sammendraget tar utgangspunkt i kapittel 8 og 9 i boken Psykologi 1 av Ole Schultz Larsen.

Innhold

Sammendrag kapitel 8
Sammendrag kapitel 9

Utdrag

Behaviorismen
Den psykologiske retningen behaviorisme ble utviklet av John B. Watson i 1915. Navnet kommer fra det engelske ordet “behavior” som betyr atferd. Behaviorismen er studiet av atferd, som vil si de ytre faktorene ved menneske, ikke de indre og psykiske. Alt som dreide seg om følelser, ubevisste ønsker og indre konflikter kunne man ifølge Watson ikke få en sikker kunnskap om, fordi disse prosessene ikke er observerbare. Denne retningen oppstod som læringspsykologi som handler om hvordan mennesker lærer atferd påvirket av miljøet de lever i.

Kognitiv psykologi
I 1960-årene kom det en kognitiv revolusjon innen psykologien. Kognitiv psykologi videreførte behaviorismens objektive og eksperimentelle psykologi, men fokuserte også på den indre prosessen til mennesket. Retningen studerer mennesket kognitive prosesser som tankegang, språk, persepsjon og hukommelse. Et av de første studieemnene for kognitiv psykologi var hukommelse og glemsel. En av de fremste innen dette forskningsfeltet er Hermann Ebbinghaus. Hans forskning har senere fått stor betydning, og en av hans teorier om ”det magiske sjutallet” har blitt vitenskapelig bekreftet... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 8 og 9 Behaviorismen og kognitiv psykologi | Psykologi 1 | Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 29.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  ganske konkret, men litt rotete
 • 02.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bgvfycdxsetzse!!!!!!!!!!!!