Kap. 7.5-8.3 i Biologi 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • Godkjent
  • 9
  • 3908
  • PDF

Kap. 7.5-8.3 i Biologi 1 | Sammendrag

Her har du et sammendrag av kapittel 7.5-8.3 i læreboken Biologi 1, av Marianne Sletbakk. Sammendraget handler om formering hos dyr, og kommer blant annet inn på formering hos leddormer, insekter og fugler. I tillegg dreier sammendraget seg om bakterier og virus, og redegjør for virus, viroider og prioner.

Utdrag

7.5 Formering hos dyr
Fellestrekk ved formering hos dyrearter:
• Mange av de vannlevende artene frigjør gametene direkte i vannet. I vannet skjer befruktningen, og zygoten utvikler seg til en planktonisk larve, det vil si en larve som lever fritt i vannmassene.
• Arter som tidlig i utviklingen forlot vannet og tilpasset seg livet på landjorda, har ofte larvestadier som utvikler seg i land
• Arter som ikke er direkte knyttet til vann under formeringen, har utviklet andre metoder som ivaretar behovet for fuktighet under befruktningen og fosterutviklingen. Eksempler er egg m/skall hos krypdyr, og livmor hos pattedyr.

Formering hos leddormer:
Her varierer formeringsmønstrene mellom ukjønnet og kjønnet. Meitemarken er en hermafroditt, altså den har både hannlige og hunnlige kjønnskjertler. De er plassert i forskjellige ledd i den fremre delen av kroppen. Kroppsledd som inneholder ovarier, ligger like bak ledd med testikler. Hannlige kjønnsorganer ligger i ledd nr 10 og 11 og e hunnlige i ledd nr. 13.

...

Kap 8 Bakterier og virus

Bakterier er prokaryote celler. Kjennetegnet for prokaryote celler er at de ikke har egne membranavgrensede organeller. Bakterier er alltid encellete, men de danner fote kolonier hvor cellene kan samarbeide om ulike oppgaver.

Indre strukturer:
Bakterier har en cellemembran som avgrenser og omslutter cellen. Hos bakterier er cellemembranen bygd opp av fosfolipider, ulike membranproteiner og karbohydrater.
Arvestoffet DNA ligger fritt i cellens cytosol og danner en sluttet ring. Dette sirkulære DNA-et blir kalt bakteriens kromosom og inneholder alle genene cellen trenger for å leve og formere seg.
Den eneste organellen bakteriene har, er ribosomer. Ribosomene ligger spredt i hele cellen, og her blir det laget proteiner som bakterien trenger, etter oppskrift fra genene på kromosomet og plasmidet. Nylagde proteiner ligger fritt i cytosol... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 7.5-8.3 i Biologi 1 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.