Kap. 5 i Perspektiver | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 11
  • 3167
  • PDF

Kap. 5 i Perspektiver | Sammendrag

Her har du et sammendrag av kapittel 5 i læreboken Perspektiver. Sammendraget tar først for seg Islam, og legger ut om denne som en ny verdensreligion. Deretter ses det nærmere på det osmanske riket, før sammendraget avslutter med komme inn på midtens rike.

Utdrag

Islam – En ny verdensreligion
I 2014- 55 mill muslimer i Europa. De startet å komme for 30-40år siden. Religionen har blitt omplantet i nye kulturområder og blir derfor praktisert på ulike måter. Forskjellige land som har Islam som religion, kan være helt ulike fordi de praktiserer religionen på ulike måter. Noen land har islam-inspirert grunnlov, mens andre land som Tyrkia, har en grunnlov som slår fast at staten skal være sekulær- ikke-religiøs.

...

Det osmanske rike, det ottomanske riket, eller det tyrkiske riket
Et keiserrike grunnlagt av Osman 1. og sentrert rundt det østlige Middelhavet fra 1299 til 1923. Osman 1. erklærte uavhengighet av Det Bysantinske riket, hans nye rike fikk navn etter han. Startet med at tyrkiske nomadestammer hadde opprettet en stat i den nordvestlige delen av Lilleasia. På høyden av sin makt, på 1600-tallet, omfattet det Anatolia, hele Midtøsten, deler av Nord-Afrika, store deler av Sørøst-Asia og Kaukasus. I 1453 erobret Sultan Mehmet 2. (ble sultan som 12 år og var en lærd kriger) Konstantinopel og det falt under de muslimske osmanenes hender, og ble det osmanske rikets hovedstat. Nå kalt Kontantiniye for å gi det en tyrkisk endelse. Osmanene bygde en sterk administrasjon og et militært vesen for å kunne forsvare seg selv. Det var viktig å organisere og regjere disse erobrede områdene på en etablert struktur som det ville være vanskelig å bryte senere. Det var også viktig å kontrollere de erobrede områdene på en måte hvor deres forskjellige kulturer og religioner ble verdsatt. På denne måten ble alle tilfredsstilt og riket ekspanderte og var så sterkt gjennom flere hundre år.

...

Midtens rike
Kina har vært Kina svært, svært lenge
Kina har vært Kina før Amerika ble Amerika og lenge før Afrika ble Afrika. Ingen land har så mange innbyggere som Kina, 9,6 millioner km2 - 30 ganger så stort som Norge. Kina er så stort at innenfor selve lander er de geografiske kontrastene store: fruktbare sletteområder, golde fjell- og ørkenområder, tørre platåer og fjellkjeder. Det er to elvesystemer i Kina, Huang He og Chang Jiang, som binder landet sammen. Elvene har ført med seg slam og flomvannet om våren har bygd opp store sletter med fruktbar jord. Dette er grunnlaget for kinas svært vellykkede jordbruk. Kina har samtidig hatt en langvarig og sammenhengende religiøs og kulturell identitet, noe som kan være grunnlaget for den langvarige kraften som knytter riket sammen... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 5 i Perspektiver | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.