Kap. 5, 6 og 7 i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kap. 5, 6 og 7 i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 | Sammendrag

Det her er et sammendrag av kapittel 5, 6 og 7 i læreboken "Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1" av Trine Skarvang, Reidar Hæhre, Lars Ottesen og Alf H. Øyen. Sammendraget er oversiktlig og nøkkelord er markert i fet. Emner dette sammendraget kommer inn på er blant annet forretningsmodeller, minimumsprodukt, forretningsplaner, markedsplaner og markedsanalyser.

Utdrag

KAPITTEL 5
5.1 Lean oppstart
Enkel fremgangsmåte i oppstartsprosessen for å utvikle bedrift. Enkel forklaring av hva produktet skal gjøre. Det publiseres for å sjekke interessen, deretter utvikles produktet flere ganger til det er ferdig utviklet.

5.2 Lean oppstart som metode: Hvordan gjøres det?
-Lager antakelser om hvordan bedriften skal tjene penger, og teste før oppstart
-Utvikle en første versjon/prototype. Testes og endres flere ganger – iterativ testing
-Lykkes ved å snakke med kunder, partnere osv.
Lean oppstart tester og endrer til det er bra, vanlig forretningsplan tester mindre.

...

KAPITTEL 6
6.1 Forretningsplan, forretningsdokument
Forretningsplan er å utarbeide dokumentet, og gjennomføre punktene.
Lages i startfasen og er et oppstartsdokument og arbeider seg gjennom alle 6 punktene. Skal også presentere virksomheten for eksterne institusjoner.
Hvor skal vi? Hvem er med? Hvordan skal vi komme dit? Hva gjør vi? Hva gjør vi videre? Er det realistisk og mulig?

6.1.1 Oversikt over elementene i forretningsplanen
1.SAMMENDRAG, executive summary, skrives sist men plasseres først.
2.VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG MÅL forteller hvor vi skal.
3.EIERE er oppstartsteamet som skal etablere bedriften.
4.PRODUKT beskrives grundig, i tillegg til produktutvikling og produksjon.
5.MARKEDSPLAN skal vise hva som skal til for å lykkes med salget.
6.ORGANISERING gjør rede for organisering, lokaler og utstyr.
7.ØKONOMI beskriver finansiering og budsjetter for minst det første året.

...

KAPITTEL 7
Markedsplan er en plan for hvordan bedriften skal nå målene, og hvilket marked det opererer i. Skal beskrive om:
-Hvilke markedssegmenter som skal være målgruppe.
-Hvilke markedsmål vi setter oss
-Hvilken markedsstrategi vi skal benytte

7.1 Marked
Marked kan defineres på flere måter.
Markedet VÅRT: Alle som kan ha behov for produktet vårt
Totalmarked: Alle mulige kunder
Hovedmarked: Deles inn i 6
• Forbrukermarkedet der forbrukerne kjøper til eget bruk.
• Bedriftsmarkedet der bedrifter kjøper til bruk i bedrift.
• Mellomhandlermarkedet der bedrifter kjøper for videresalg.
• Offentlige markedet der offentlige institusjoner kjøper til eget bruk.
• Organisasjonsmarkedet der organisasjoner kjøper for å tjene medlemmene.
• Internasjonale markeder er alle hovedmarkeder i andre land... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 5, 6 og 7 i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 18.05.2018
    Skrevet av Elev på Vg3
    Veldig bra!