Kap. 3 Psykologi og kjøpsadferd i Visjon 1 | Oppgaver fra læreboka

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 461
  • PDF

Kap. 3 Psykologi og kjøpsadferd i Visjon 1 | Oppgaver fra læreboka

Her finner du svar på oppgavene på s. 61 i læreboken Visjon 1, tilhørende kapittel 3 "Psykologi og kjøpsadferd". Oppgavene som besvares redegjør blant annen for motivasjonsteorier, forhold som påvirker kjøpsadferden, kultur, menneskets livsløp, de fem kjøpsrollene som både forbrukere og profesjonelle kan innta samt kjøpsprosessens fem trinn.

Utdrag

1. Motivasjon er noe som gir deg en følelse for å oppnå mål. Og Incentiv er at man ønsker seg en dyr ting men man kjøper den ikke for man tar seg ikke rå til å kjøpe den. Men for å realisere drømmen trenger vi et puff bak.

2. Motivasjonsteorien til Maslow er at man får behov ut i fra situasjonen du befinner deg i. De fem trinnene i hans behovshierarki er fysiologiske behov, trygghetsbehov, sosiale behov, statusbehov og behov for selvrealisering.

3. Forhold som påvirker kjøpsatferden på forbrukermarkedet er kulturelle, sosiale og personlige forhold.

4. Kultur er ideer, verdier, regler og normer som vi tilegner oss fra andre i det samfunnet der vi lever, og som vi forsøker og føre videre til de som kommer etter oss. Subkultur er en delkultur som oppstår innenfor en annen kultur.

5. Hovedløpene i et livsløp hos et menneske er slik
1. Uetablert og alene.
2. Nygifte eller samboere som nettopp har flyttet sammen, men som ikke har barn.
3. Foreldre og barn.
4. Middelaldrene foreldrepar med voksne barn som bor hjemme... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 3 Psykologi og kjøpsadferd i Visjon 1 | Oppgaver fra læreboka

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.