Kap. 3 Psykisk helsetjeneste og krisepsykiatri i Psykologi 2 | Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • Godkjent
  • 2
  • 686
  • PDF

Kap. 3 Psykisk helsetjeneste og krisepsykiatri i Psykologi 2 | Oppgaver

I denne oppgaven finner du svar på oppgaver funnet på side 69 i kapittel 3 "Psykisk helsetjeneste og krisepsykiatri" i læreboken Psykologi 2 fra Cappelen Damm. Her svares det blant annet på spørsmål som: Hva er psykisk helse? Hva går psykologisk førstehjelp ut på? Merk at oppgaven er skrevet på nynorsk.

Utdrag

1. Kva ligg i omgrepet psykisk helse?
Psykisk helse handlar om menneskesinnet, sjelelivet vårt, og korleis tilstanden vår er på det området. Dersom vi ikkje har det godt, kan det kome av eit psykisk problem.
Ein definisjon på god psykisk helse kan vere at du klarer å takle ei normal mengd stress, halde vennskap ved like, leve eit sjølvstendig liv og ordne opp i dei kjennslemessige problema eller konfliktane dine.

2. Kva er skilnaden på somatisk sjukdom og psykisk sjukdom? Gi eksempel på sjukdommar som er somatiske eller psykiske.
Ei psykosomatisk liding er ei liding med kroppslege symptom som heng saman med psykiske forhold hos pasienten. I dei siste åra har det vorte fleire psykosomatiske lidingar som eteforstyrringar og søvnforstyrringar.
Psykiske lidingar omfattar vanskar der symptoma har vorte så omfattande at det kan stillast ein diagnose. Eksempel kan vere Schizofreni, utviklingsforstyrringar, personlegdomsforstyrringar, angst, depresjon osv.

3. Kva to hovuddeler er den psykiske helsetenesta organisert i?
Den lokal baserte psykiske helsetenesta omfattar alle dei helsetilboda... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 3 Psykisk helsetjeneste og krisepsykiatri i Psykologi 2 | Oppgaver

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.