Kap. 16, 17 og 18 i Fokus - Samfunnsfag | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 10
  • 3605
  • PDF

Kap. 16, 17 og 18 i Fokus - Samfunnsfag | Sammendrag

Her har du et sammendrag av kapittel 16, 17 og 18 i læreboken "Fokus - Samfunnsfag". Sammendraget inneholder en oppsummering av fagstoff med viktige begreper, og dreier seg blant annet om globalisering, krig, terror, sikkerhetspolitikk, internasjonalt samarbeid og FN og menneskerettigheter.

Utdrag

Kapittel 16.
Globalisering: Stadig økende flyt av varer, mennesker, penger, informasjon og ideer over landegrensene. Globalisering er en samlebetegnelse for en rekke prosesser som bidrar til å redusere betydningen av geografisk avstand og som skaper økende samhandling og avhengighet mellom verdens folk og stater.
(musikk, kultur, tradisjoner)

Globalisering har mange sider:
- Utviklingen av raskere, større og mer effektive transportmidler gjort det mulig å flytte store mengder varer på kort til fra en del av verden til en annen.

...

Kapittel 17.
Krig: en væpnet konflikt mellom to stater, mellom befolkningsgrupper eller mellom myndigheter i et land og en eller flere befolkningsgrupper.

Konsekvenser til krig:
- Krig ødelegger et lands produksjonssystem. Arbeidslivet blir rammet og det blri vanskelig for myndighetene å forsyne folket med livsnødvendige varer og tjenester (mat, medisiner). Fører til sult og sykdom og folk dør i slagmarken.
-Krig fører til ressurser som kunne blitt brukt til å bedre folkets levekår, heller blir brukt til våpen.

...

Kapittel 18.
Internasjonalt samarbeid skjer på tvers av landegrensene. Det skjer gjennom ulike avtaler og organisasjoner som har som mål å lage fred og enighet mellom partene.

Internasjonale avtaler: avtaler der en gruppe stater blir enige om regner for hva hver enkelt av dem har lov til å gjøre (Kyoto-avtalen som setter grenser for hvor store mengder gasser Norge og andre land har lov til å slippe ut). Slike avtaler er bindene for landene som har sluttet seg til den.

Mellomstatlige organisasjoner: stater som er medlemmer. Det er de politiske myndighetene som avgjør om et land skal bli medlemmer, og hvordan landet skal stille seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 16, 17 og 18 i Fokus - Samfunnsfag | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.12.2016
    Kom greit med under lesing til eksamen!