Kap. 13 Kapitalismen i Portal | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie
  • 5
  • 10
  • 2880
  • PDF

Kap. 13 Kapitalismen i Portal | Sammendrag

Her har du et sammendrag av kapittel 13 i læreboken "Portal - Eldre historie", omhandlende kapitalismen. Sammendraget tar for seg det kapitalistiske samfunnet og redegjør blant annet for begreper som kapitalisme og kapitalist, samt forklarer viktigheten av kapitalistene for utviklingen av det moderne samfunn. Sammendraget et utformet som stikkordsetninger.

Utdrag

Kap. 13: "Kapitalisme"
Gjøre rede for hva som menes med begrepet "kapitalisme". 1500-1800: Kapitalisme er i bunn og grunn et sosialt system hvor individer inngår frivillige kontrakter, handler og samarbeider med hverandre i et samfunn og marked som ikke er regulert av staten. Dynamisk drivkraft i samfunnsforandringene på 1500-1800 tallet.

Gjøre rede for hva som menes med en "kapitalist".
En kapitalist er en person som øker sin rikdom ved å investere, og som tjener penger ved å være risikovillig, kreativ og fremtidsrettet.

Forklare viktigheten av kapitalistene for utviklingen av det moderne samfunn.
Kapitalister og kapitalisme forbindes med handel, prising, pruting og søking etter profitt. Verken vitenskapelige undersøkelser, kolonisering, handel eller teknologiske fremskritt var noe nytt i 1500. Det nye som begynte å stige frem var kapitalistene (handelsfolk, bankfolk og håndverkere), → opptatt å tjene penger
De fikk mer og mer makt da det ble tatt i bruk vitenskapelig kunnskap, teknologiske oppfinnelser og inntektene fra koloniene til å tjene mer penger. Politiske reformer førte til mer makt.
Handelsfolk hadde gjennom flere tusen år overlevd ved å selge varer med fortjeneste både i Kina, Midtøsten og India. Kapitalismen hadde derfor sine røtter i tributtsamfunnet og i et tributtsamfunn ville mektige herskere se på handelsfolk med mistenksomhet og ikke la dem få en stor rang i samfunnet. Vendepunktet kom da inntekten fra kapitalister var større og mer viktigere for herskerne enn tributtinnkrevingen fra bøndene.

Forklare overgangen fra tributtsamfunnet til det kapitalistiske samfunn (s. 157)
Kapitalismen hadde sine røtter i tributtsamfunnene. Vendepunktet kom da inntektene fra kapitalister ble viktigere for herskerne enn den tributten de kunne presse ut av bøndene. Handelsfolk, konger, bønder og håndverkere ble i denne perioden mer markedsorienterte. Overskuddet ble pløyd inn i produktiv virksomhet, der det var mulig å tjene enda mer penger.
Drøfte hvorfor kapitalismen fikk gjennomslag i nettopp Europa, og ikke andre steder: de fire forklaringene på kapitalismens fremvekst. 1)Hell med klima og naturforhold:
Golfstrømmen ga Europa et klima som ikke var for kaldt/varmt og en regelmessig nedbør hele året. I Asia: Hardt, uforutsigbart og mye nedbør... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 13 Kapitalismen i Portal | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.