Kap. 13 Det moderne Norge tar form i Alle tiders historie | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 816
  • PDF

Kap. 13 Det moderne Norge tar form i Alle tiders historie | Sammendrag

Dette er et sammendrag av kapittel 13 "Det moderne Norge tar form" i "Alle tiders historie - Fra de tidligste tider til i dag". Sammendraget kommer inn på stikkord som blant annet modernisering, befolkningsveksten, urbanisering og utvandring, ekspansjon i fiske og fiskeeksport og bedre kommunikasjonsmidler.

Utdrag

Til tross for at Norge var i union med Sverige fra høsten 1814, var landet en selvstendig stat, med egen grunnlov, sentralbank, militært forsvar, nasjonalforsamling og regjering, egne domstoler og egen statsforvaltning. Felleskapet med Sverige besto i at vi hadde samme person som konge og felles utenrikspolitikk. Fra 1814 til 1914 skjedde det en betydelig utvikling på mange områder i det norske samfunnet, der modernisering, nasjonsbygging, demokratisering er sentrale begreper.

Modernisering, side 323.
På begynnelsen av 1800-tallet var Norge i all hovedsak et bondesamfunn. Ved unionsbruddet i 1905 var Norge på grensen til å bli et industrisamfunn. Moderniseringen hadde betydelig endring for arbeidsorganisering, bosetting, folketallet og leve og tenkemåter.

Befolkningsveksten.
Befolkningsveksten var sterk på 1800-tallet. Hovedårsaken til befolkningsveksten var at dødeligheten sank, spesielt barnedødeligheten. Dette skyldtes bedre kosthold med poteter og sild, effektiv jordbruk og større kunnskaper om helse, smittefare og vaksinering av barn mot kopper. Befolkningsveksten førte til at det ble trangere om plassen på landsbygda, og nye områder ble ryddet og dyrket opp eller gårdsbruk ble delt opp i mindre enheter. Videre måtte flere ta til takke med en husmannsplass. Flere flyttet også til Nord-Norge, sammen med en gruppe fra Finland kalt kvener... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 13 Det moderne Norge tar form i Alle tiders historie | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.