Kap. 13 Den annen verdenskrig i Tidslinjer 2 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Godkjent
  • 8
  • 2798
  • PDF

Kap. 13 Den annen verdenskrig i Tidslinjer 2 | Sammendrag

Dette er et sammendrag av kapittel 13 "Den annen verdenskrig" i læreboka Tidslinjer 2. I sammendraget finner du notater om årsakene til krigen samt krigens gang, vendepunkt og slutt. I tillegg oppsummerer oversikten faktorer som moderne krigføring, rasekrig, krigsøkonomi og avsluttende konsekvenser av 2. verdenskrig.

Utdrag

Årsaker
Den aggressive frammarsjen til enkelte stater begynte i 1930-årene. Demokratiske stater viste liten evne til å håndtere framstøtene og folkeforbundene sto i en maktesløs stilling. En verdensomspennende politisk krise preget mer og mer den internasjonale politikken.

Italia
- I 1935 sender Italia sine tropper ut til Etiopia og erobrer landet.
- Mussolini hadde en ide om å utvide koloniriket Italia allerede rådde over i Afrika.
- Angrepet ble støttet opp av Tyskland, mens Storbritannia og Frankrike fordømte aksjonen.

Japan
- I 1931 erobrer Japan Mandsjuria, og omgjør det til et japansk lydrike
- I 1937 angriper japanerne Kina og erobrer deres viktigste havnebyer i bare et kort tidsperspektiv

Tyskland
Tyskland starter opprustning i 1935
- Opprustningen gikk langt utover de restriksjonene landet ble pålagt under Versailles-traktaten.
1936 rykker tyske tropper inn i Rhinland.
- Versailles-traktaten pålegger krav om at Rhinland skal være demilitarisert.
I 1938 innlemmer Tyskland Østerrike og Sudetlandet inn under landet.

Spania
Borgerkrig bryter ut 1936.
- Francisco Franco gjør opprør mot den lovlig valgte regjeringen i republikken. Franco vant borgerkrigen og Spania fikk et autoritært styre.
- Franco fikk støtte av Tyskland og Italia da han førte fasistiske ideer. De antifascistiske kreftene i Europa som frivillig hjalp republikken led et stort nederlag.

Forsoningspolitikken kan vi betegne den passive statsstillingen til europeiske stormakter i henhold til den tyske fascismen og den japanske militærismens ekspansjon.
- Europa sitt demokratiske styre ble truet av den stadige ekspansjonen til fascismen.
- Europas kolonistyre i Øs-Asia ble satt under press fra den japanske militarismen.
- Den passive holdningen til de europeiske stormaktene, hovedsakelig Storbritannia og Frankrike , hadde en rekke grunnlag og ”unnskyldninger”
- Landene hadde ikke råd til å ta ut penger fra sosiale reformer under en pågående økonomisk krise
- Var kravene som ble lagt frem i Versailles traktaten unødvendig strenge ovenfor hovedsakelig Tyskland
- Var dette bare et argument for at befolkningen kunne følge nasjonalprinsippet
- Stormaktene kunne ikke samarbeide om en felles løsning på problemet, selv under oppfordring av Stalin, da den gjensidige mistenksomheten var for stor

Krigen blir utløst av en følgende hendelser:
- Mars 1939 erobret tyskerne resten av Tsjekkoslovakia
- Påviser at nasjonalitetsprinsippet ikke er argumentet for Tysklands stadige ekspansjon.
- Angrep ryster Frankrike og Storbritannia som ikke lenger har mulighet til å høre en passiv forsoningspolitikk.
- Kunngjøring av angrepspakten mellom Tyskland og Sovjetunionen 23. August 1939. Betingelsene for pakten dro begge sider nytte av
- Sovjetunionen ble lovet frie hender i tidligere russiske områder som Finland, de baltiske landene, deler av Romania og de østerlige delene av Polen
- Tyskland fikk et løfte om at Sovjetunionen ikke skulle blande seg inn i hva Tyskland bedrev i de vestlige delen av Polen
- Storbritannia og Frankrike hadde garantert Polen landets sikkerheten. Dermed ble den andre verdenskrigen utløst 3. September 1939, etter at tyske tropper hadde marsjert over grensen til Polen.

Krigens gang
Vi deler alliansene under andre verdenskrig etter hvilke nasjoner som samarbeidet og hvilke ideologier de førte.
Aksemaktene
- Tyskland, Italia og Japan
- Representerte fascisme og militarisme
De allierte
- Storbritannia, USA og Sovjetunionen
- Representerte demokrati og kommunisme

Både Hitler og lederne i Storbritannia og Frankrike fant at de ville ha fordel av å utvide krigen til skandinavisk jord. Det var først vinterkrigen i Finland som tiltrakk internasjonal oppmerksomhet mot Skandinavia.

Tysklands interesser i Norge sentrete rundt å sikre transporten av svensk jernmalm. Den ble skipet ut over Narvik og til Tyskland, der den spilte en viktig rolle i rustningsindustrien.
- Mange mistenker at nasjonal samlings leder Vidkun quisling rettet oppmerksomheten til Hitler mot Norge etter at han møtte med ham i Desember 1939
- Februar 1940 fastslo Hitler angrepet mot Norge. Det var da Tyske marinen trengte baser i Norge
-9. April 1940 angrep tyskerne Norge og Danmark. Norske og allierte styrker sloss mot tyskerne fram til 10. Juni, da nesten hele Norge var erobret... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 13 Den annen verdenskrig i Tidslinjer 2 | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.