Kap. 11 Første verdenskrig i Perspektiver | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 9
  • 3118
  • PDF

Kap. 11 Første verdenskrig i Perspektiver | Sammendrag

Her har du et sammendrag av kapittel 11 "Første verdenskrig" i læreboken Perspektiver. Sammendraget er oversiktlig og skrevet i notatform. Her oppsummeres blant annet emner som skuddene i Sarajevo, alliansesystemet, kolonikappløp og imperialisme, nasjonalisme, propaganda og holdninger til krig. I tillegg kommer sammendraget inn på krigens forløp og årsaker og virkninger ved første verdenskrig.

Utdrag

Kap 11: Første verdenskrig – Den store katastrofen

Skuddene i Sarajevo
- 28. juli i 1914 var den østerriksk-ungarske tronfølgen, Franz Ferdinand, på offisielt besøk i Sarajevo (provinshovedstaden i Bosnia-Hercegovina)
– som Østerrike- Ungarn hadde tatt kontroll over 6 år tidligere.
- Statsbesøket var omstridt fordi mange mente at Bosnia- Hercegovina burde tilhøre Serbia – sikkerhetstiltakene var minimale.
- En gruppe med unge nasjonalister fra Serbia gikk til aksjon med hjemmelagde bomber og skytevåpen.
- Den 19 år gamle studenten Gavrilo Princip avfyrte to skudd som drepte både Franz Ferdinand og konen.
- ”Skuddene i Sarajevo” førte til en politisk krise i Europa som gjorde at første verdenskrig brøt ut.
- Ferdinand var ingen populær mann og utøste derfor liten sorg når attentatet nådde Wien – men fikk følger fordi Østerrike-Ungarn brukte attentatet som et påskudd til å gå i krig med Serbia som oppmuntret andre slaviske folkegrupper til å søke selvstendighet.
- Tyskland ville støtte Østerrike-Ungarn i krig på grunn av blankofullmakten.
- Østerrike-Ungarn ga Serbia et ultimatum med en liste med krav de visste Serbia ikke kunne akseptere. Alt gikk som planlagt og det ble erklært krig.

Alliansesystemet
- Alliansene betydde at hvis et land gikk til angrep på et annet, ville det få en hel allianse imot seg.
- Alliansene ga maktbalanse og fred i Europa mellom stater som egentlig var fiendtlig innstilt til hverandre.
- I løpet av sommeren 1914 viste det seg at alliansesystemet fikk fatale følger hvis en aggressiv part ikke lot seg avskrekke.
- Da Østerrike-Ungarn erklærte krig mot Serbia, satte det i gang en kjedereaksjon med krigserklæringer mellom land i trippelalliansen og trippelententen.
- Det var Tyskland som hadde vært mest ivrig med å alliere seg etter at landet ble samlet til en stat i 1871.
- Gjennom å bygge allianser forsøkte Tyskland å sikre seg mot revansje.
- Trippelalliansen: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia
- Trippelententen: Frankrike, Russland og Storbritannia.
- Russland var lille Serbias støttespiller fordi begge var slaviske nasjoner

Krig på to fronter
- Dannelsen av trippelententen gjorde at Tyskland følte seg omringet og tyske makthavere begynte å legge strategier for en krig på to fronter, mot Frankrike og Russland på en gang.
- Tyskland måtte gå til angrep først, før Russland ble sterkere militært.
- Da Østerrike-Ungarn erklærte krig mot Serbia, regnet østeriske og tyske myndigheter at Russland ville la seg skremme bort hvis det ble gjort klart at Tyskland stilte seg bak sin allierte Østerrike-Ungarn – FEILVURDERT.
- Alle landene fulgte sine allierte. Russland mobiliserte og Tyskland erklærte krig. Storbritannia gikk inn i krigen da Tyskland invaderte det nøytrale Belgia for å gå til angrep mot Frankrike – Under to uker var alle de europeiske stormaktene i krig med hverandre.
- Utenom Italia som brøt sin avtale med Østerrike-Ungarn og Tyskland og erklærte seg nøytrale.
- I 1915 gikk de i stedet inn på de alliertes side hvor hovedgrunnen var at de ønsket å vinne områder fra Østerrike-Ungarn der flertallet av befolkningen var italienere.

Hvorfor ble det krig?
- Skuddene i Sarajevo kan regnes som en utløsende årsak.
- Beslutningene om å gå til krig ble tatt av drøftelser i regjeringer og kontakt mellom statslederne – ble ikke bare bedt om krig, men også om fred.
- Beslutningstakerne følte seg bundet av alliansesystemet (grunnleggende årsak).

Kolonikappløp og imperialisme
- Det var flere konflikter i årene mellom 1870 og 1914 som kunne ha utløst storkrig.
- Storbritannia og Frankrike var de største kolonimaktene og møtte Tyskland som en sterk konkurrent.
- Det holdt på å bli en krig mellom Frankrike og Tyskland om kontrollen over Marokko i 1911.
- Osmanske riket vekket interesse for de europeiske landene. Et svært rike som var i ferd med å gå i oppløsning – De ulike europeiske maktene konkurrerte om å skaffe seg kontrollen over området og førte til flere konflikter som kunne lede til krig.
- Indirekte var imperialismen viktig:
• Internasjonal ustabilitet – uvennskap og dårlig samarbeid mellom land.
• Førte til patriotisme og nasjonalisme.
- Imperialisme var aggressiv og konflikter ble som oftest løst med våpen

Flåtepolitikk og opprustning
- I 1897 satte Tyskland i gang en storslagen satsing i krigsflåten – ledet av admiral Alfred von Tirpitz som mente at den neste store krigen ville bli en sjøkrig.
- Flåteprogrammet provoserte og skremte britene, som var verdens klart største sjønasjon.
- Britene hadde stolte tradisjoner som sjønasjoner, mens for Tyskland var en krigsflåte ”luksus”.
- For Storbritannia var en sterk flåte en ”nødvendighet”, uttalte Churchill – et utsagn som vakte sinne i Tyskland – Britene svarte med å øke sin produksjon av krigsskip og kapprustningen var i gang.
- Etter hvert som produksjonen av kampskip ble en stor industri, ble det vanskeligere å trappe ned – tok store summer av statsbudsjettet.
- En egen dynamikk: Våpenproduksjon ga tusenvis av arbeidsplasser og førte til handel med underleverandører og råvarer... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 11 Første verdenskrig i Perspektiver | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.