Kap. 11, 12 og 13 i Fokus - Samfunnsfag | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 1974
  • PDF

Kap. 11, 12 og 13 i Fokus - Samfunnsfag | Sammendrag

Dette er et sammendrag av kapittel 11-13 i læreboken "Fokus - Samfunnsfag". Sammendraget inneholder en kort oppsummering med viktige begreper, og tar for seg emner som forbruk, forbrukeretikk, arbeidskraft, privat og offentlig sektor, arbeid og arbeidsledighet.

Utdrag

Kapittel 11.
Siden ungdommer bruker mer og mer penger for hvert år som går er det viktig å få oversikt og kontroll over personlig forbruk.
Kontroll og oversikt er å føre et budsjett eller regnskap.
Et personlig budsjett er: oversikt som viser hvilke planer du legger for inntekter og utgifter i en bestemt periode framover.

...

Kapittel 12.
Forholdet mellom tilbud og etterspørsel bestemmer prisen på en rekke varer og tjenester.
- Hvis tilbudet er begrenset og etterspørselen høy, blir prisene drevet opp.
- Overproduksjon eller lav etterspørsel fører til at prisene synker.

På arbeidsmarkedet er arbeidskraft den varen som selges og kjøpes.
Arbeidsgiveren kjøper, og arbeidstakeren selger arbeidskraft.
Drøft kort fordelene og ulempene med tidslønn i forhold til prestasjonslønn. Gjør rede for de ulike typene.
Tidslønn er lønn som sikrer deg en avtalt grunnlønn, og du får betalt etter hvor lenge du jobber.

...

Kapittel 13
Hvorfor arbeider vi?
- Arbeid gir oss inntekter
- Gjennom arbeid får vi bruke og utvikle våre evner og anlegg
- Arbeid og yrke gir oss identitet
- Arbeid strukturerer tiden vår og holder oss i aktivitet
- Arbeid gir oss tilhørighet og sosialt fellesskap
- Arbeid gir oss en følelse av å være en del av samfunnsutviklingen fordi vi gjør en innsats for fellesskapet... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 11, 12 og 13 i Fokus - Samfunnsfag | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.