Samfunn og stat i Norge i middelalderen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 2150
 • Word2003

Sammendrag: Samfunn og stat i Norge i middelalderen

Notater til kap. 10 i historieboken portal om samfunn og stat i Norge under middelalderen. Noen av temaene som gjennomgås er rikssamlingen, norgesveldet, bondesamfunnet, kongen og forsvaret samt kirken som statsmakt.

Innhold

Kap 10 – Samfunn og stat i Norge i middelalderen.
Rikssamlingen blir fullført:
Norgesveldet:
Presse mot nord:
De fleste hørte til bondesamfunnet:
Et bondepar:
Arbeidsfordeling og kjønnsroller:
Trellene:
Byfolk:
Kongemakten:
Kongen og rettshåndhevelsen:

Kongen og forsvaret:
Kirken som statsmakt.
Hva utrette middelalderen?
Hva slags stat?

Utdrag

Norgesveldet:
Under disse fire kongene ble rikssamlingen fullført:
- Håkon Håkonsson (konge 1217-1263)
- Magnus Lagabøte (konge 1263- 1280)
- Eirik Magnusson (konge 1280-1299)
- Håkon 5. Magnusson (konge 1299-1319)

Rikssamlingsprosessen hadde to sider:
1. Det politiske makt ble samlet i kongens hender.
2. Det ble gradvis tydeligere hvilket geografisk område denne makten skulle gjelde for.

Utover gjennom vikingtida (ca. 800- 1050) hadde mange nordmenn utvandret og bosatt seg på de britiske og de nordatlantiske øyene. Den norske kongen prøvde å få kontroll over de landområdene der det bodde folk av norsk avstamning, men det lyktes ikke alltid. I 1263 gjennomførte han et stort flåtetokt vestover til Orknøyene og vestkysten av Skottland... Kjøp tilgang for å lese mer

Samfunn og stat i Norge i middelalderen

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 06.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra oppgave, veldig informativ. Denne var til god hjelp under prøven!
 • 14.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig godt utført, kunne godt ha vært enda en stjerne under "bedøm stilen"
 • 17.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg veldig mye, tusen takk!!
 • 22.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt rotete men eller helt ok hjelp!