Kap. 10 Kampen om verden, 1870-1914 i Perspektiver | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie
  • 4
  • 3
  • 977
  • PDF

Kap. 10 Kampen om verden, 1870-1914 i Perspektiver | Sammendrag

Det her er et sammendrag av kapittel 10 "Kampen om verden, 1870-1914" i læreboken Perspektiver, Vg2-Vg3. Sammendraget er skrevet i notatform og redegjør blant annet for kolonitiden, Berlinkonferansen 1884-1885, sosial darwinisme samt årsakene til kappløpet mellom de europeiske landene. I tillegg greies det ut om anliggendene i Frankrike, Storbritannia, Italia og Tyskland på denne tiden.

Utdrag

Kolonitid
• Kolonihistorie startet på 1400 og 1500-tallet.
• Ble importert nye, eksotiske varer, som kanel, sukker, kaffe, te, tobakk, kakao, edelmetaller og –steiner til Europa.
• Trekanthandelen (Europa – tekstiler og våpen  Vest-Afrika – afrikanske slaver  Amerika – sukker, tobakk, bomull  Europa
• Kontroll over områder med råvarer – etablert bosetninger, kolonier, å strategiske steder der de hadde handelsinteresser.
• Portugal, Spania, England, Frankrike stormakter og i løpet av 1600-tallet l de under seg store deler av det amerikanske kontinentet.
• Midten av 1800-tallet var det få kolonier igjen – Stormakter måtte avstå koloniene sine eller koloniene ble selvstendige
• Storbritannia forble fortsatt en kolonimakt (Canada, India, Australia og NZ).
• Liten interesse å erobre oversjøiske områder – større utgifter enn inntekter.
• Total endring i holdningene mot slutten av 1800-tallet.

Berlin konferansen 1884-1885
• 15. November 1884 kom en rekke promoterte personer til Berlin.
• 14 europeiske land møtte – baroner, grever og oberster, ingen fra Afrika
• Otto Bismarck – avgjørende rolle i europeisk politikk (Preussens statsminister)
• Hensikt:
- Mål om å bli enig om generelle retningslinjer for hvordan de europeiske statene skulle gå fram når de la under seg områder i Afrika
- Avklare situasjonen i område rundt Kongofloden som renner gjennom Sentral- og Vest-Afrika – flere europeiske land i konflikt pga. forskjellige interesser
- Avtale 26. Februar 1885 – Kongo en egen stat, men åpen for andre lands handel (Kong Leopolds personlige koloni)... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 10 Kampen om verden, 1870-1914 i Perspektiver | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.