Kap. 10 | Idrett og samfunn | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Idrett og samfunn
  • Ingen karakter gitt
  • 7
  • 1449
  • PDF

Kap. 10 | Idrett og samfunn | Sammendrag

Dette er et sammendrag av kapittel 10 (Den olympiske rørsla) i boken Idrett og samfunn av Sigmund Loland. I sammendraget finner du også svar på oppsummeringsspørsmålene i slutten av kapittelet.

Sammendraget er skrevet på nynorsk.

Utdrag

OPPSUMMERINGSSPØRSMÅL s. 175
1. Utviklinga av den olympiske rørsla frå 1894 til i dag:
• Pierre de Coubertin tok initiativet til å skipe IOK i 1894. Dei første moderne olympiske leikane vart arrangerte i Aten i 1896. Med unntak av krigsåra 1916, 1940 og 1944 er leikane arrangerte kvart fjerde år fram til i dag. Dei første olympiske vinterleikane var i Chamonix i 1924.
• Gjennom hundre år har rørsla vakse til å bli den mektigaste idrettsorganisasjonen i verda, og leikane er eitt av dei mest populære produkta på ein stor internasjonal underhaldningsmarknad.
• Los Angeles-leikane vendepunkt: folket stemde nei til å betale leikane med skattepengar – fekk sponsorkroner
• Utøvarar har eigne sponsoravtalar
2. Dei grunnleggjande ideane i olympismen:
• Utvikle god etikk og fred og harmoni. – frå antikken
• I dei olympiske leikane kan enkeltmenneske få ein sjanse til å satse på noko dei verkeleg brenn for, og prøve å realisere talentet sitt fullt ut.
• Den venskaplege innsatsen og rivaliseringa
• Gi sterke kulturopplevingar, tradisjon
3. Viktige hendingar i den olympiske rørsla når det gjeld
• Ideologisk og politisk bruk av leikane
o Positiv markeringa av nasjonal og kulturell eigenart.
o Berlin 1936: brukt for å fremje nasjonalisme og ein bestemt ideologi. Hitler lagga eit gigantisk PR-show for nazi Tyskland.
• Forholdet til massemedia
o Større publikum
o Førte til at arrangementa auka i omfang: fleire nasjonar med
o Med fjernsynet kom dei verkeleg store pengane inn i toppidretten
1. Senderett og reklame
o Står fram som gigantiske kommersielle idrettsarrangement, der mange og sterke interessegrupper kjempar for både prestisje og økonomisk vinning... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 10 | Idrett og samfunn | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.