Kap. 1 i Alle tiders historie Vg2 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1894
 • PDF

Kap. 1 i Alle tiders historie Vg2 | Sammendrag

Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 1 "De tidligste mennesker og samfunn" fra læreboken "Alle tiders historie Vg2". Sammendraget er i notatform og tar for seg emner som kilder og kildekritikk, jordbruk og samlere, klimaendringer og emigrasjon, jordbruk og sivilisasjon.

Utdrag

KILDER OG KILDEKRITIKK
- Primærkilder: direkte knyttet til en hendelse, hvis primærkilden blir ødelagt blir den nærmeste gjengivelsen å regne som primærkilde. Finnes på museer og arkiver, nå også digitalisert
- Sekundærkilder: avskrifter, kopier eller andre gjengivelser av en primærkilde (kilder i læreboka)
- Talende kilder: uttrykker budskap i form av skrift, tale, bilder, film eller symboler
- Stumme kilder: gjenstander som ikke inneholder noe direkte budskap (deler av skjelett, redskap) – gir indirekte historisk informasjon
- Beretninger: viktigste form for talende kilde. Beskriver hva som har skjedd med ord, tegn eller bilder. Hvis den som forteller har vært øyevitne til hendelsen kalles den en førstehåndsberetning, og noen som har hørt det av en annen kalles andrehåndsberetning. Førstehåndsberetninger kan være subjektive, med ønske om å påvirke mottakernes oppfatning – må være kritisk!
- Normative kilder: talende kilder som uttrykker noe opphavspersonen har ønsket å oppnå (lover, regler, traktater, målsettinger). Forteller ikke hvordan det var, men hvordan noen ønsket det skulle være.
- Levninger: alle kilder er levninger, altså rester fra fortiden. Å bruke en kilde som levning, vil si å undersøke hva den indirekte kan si oss om fortiden.

Levninger – rester av gamle hodeskaller, tenner og skjelettrester brukes for å analysere kroppens anatomi. Hodeskallens form og volum er viktig for å finne ut hvor man skal klassifisere funnet. Oppreist gange er et av kriteriene for periodiseringen av menneskets utvikling... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 1 i Alle tiders historie Vg2 | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Var veldig oversiktlig!