Kan kriminalitet forebygges?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 6
  • 2441
  • PDF

Kan kriminalitet forebygges?

Dette er en oppgave i sosialkunnskap som svarer på spørsmålet: "Kan kriminalitet forebygges?"

Temaoppgaven svarer på spørsmålet ut fra forskjellige inngangsvinkler, og tar opp forskjellige temaer som mulige årsaker til kriminalitet; som f.eks. alkohol, forskjell mellom kjønn, omsorgssvikt. Forskjellige forebyggingstiltak blir drøftet, hvor temaet "straff" står som det viktigste. Statistikk på temaet blir også drøftet.

Utdrag

For at kriminalitet skal kunne forebygges, er det først og fremst viktig å finne ut av årsaken til kriminalitet. Kriminalitet oppfattes som noe vanskelig, da det ikke finnes et fasitsvar på hvorfor noen mennesker velger å begå straffbare handlinger. Sosiologen Robert K. Merton mente at kriminalitet er en naturlig følge av at det ikke er samsvar mellom mål og midler i et samfunn. Han bygde sin teori på observasjoner. Han mente at muligheten for å oppnå suksess sto åpen for alle, men forutsetningene i de ulike befolkningsgruppene er svært forskjellige. Jo lenger ned en person befinner seg på den sosiale rangstigen, desto vanskeligere vil det bli å oppnå suksess gjennom en lengre utdanning. De som vokser opp i et fattig miljø vil derfor ha større vanskeligheter med å oppnå noe stort senere i livet. Lever du i et samfunn hvor vold og rus tar en stor del i livet, vil nok dette ha stor påvirkning for handlingene som blir utført senere.

Det finnes mange årsaker til hvorfor noen velger å begå kriminelle handlinger. Noe av det som går igjen er familiebakgrunn og miljø. Det vi vet er at familie er en viktig kilde til at vi mennesker lærer om samfunnets normer og regler. Regler som vi gjør til våre egne, og som faller oss naturlig å følge. Men hvis et menneske vokser opp i en familie der kriminelle handlinger og bruk av narkotika er normalt, så vil det kanskje være naturlig at barnet lar seg påvirke av signalene som blir sendt. Hvis et barn opplever at far slår mor eller havner i trøbbel med politiet til enhver tid vil dette heller virke som en normal situasjon for barnet enn som et avvik fra dagliglivet. Noe som vil si at det er større sannsynlighet for at barnet vil utføre kriminelle handlinger senere. Dette er en av mange grunner til at noen begår kriminelle handlinger. Lever du i et miljø og det er normalt at slike ting blir gjort innenfor husets fire vegger, så er sannsynligheten kanskje stor for at barna kommer til å følge i foreldrenes fotspor. Barnet lever i et miljø der det konstant skjer noe hele tiden, og det vil derfor være en normal situasjon for barnet selv om det kan være skremmende i noen tilfeller.

Rus eller alkohol er også en årsak til at mange bryter loven. Veldig mange av de kriminelle handlingene som blir uført skjer i ruset tilstand, spesielt i alkoholrus. Å miste kontroll over seg i beruset tilstand er ikke unormalt, men samtidig er det heller ikke en unnskyldning for handlingene som blir begått. Er du påvirket av alkohol så har ikke du rett til å utføre kriminelle handlinger, og straffen vil heller ikke bli noe mindre enn hvis det hadde skjedd i edru tilstand. Selv om man er beruset, så er man som oftest til stede i det som skjer rundt en. Og derfor kan ikke dette være en unnskyldning dersom man blir stilt for retten. Bryter man med loven kommer man mest sannsynlig uansett til å... Kjøp tilgang for å lese mer

Kan kriminalitet forebygges?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.