Jordbruksrevolusjonen i Storbritannia | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 1100
  • PDF

Jordbruksrevolusjonen i Storbritannia | Artikkel

Artikkel i Historie om Jordbrusksrevolusjonen i Storbritannia på 1700-tallet.

Oppgaven ser på sammenhengen mellom befolkningsveksten og endringen i jordbruket, på hvilken måte endringen skjedde i jordbruket samt hvorfor endringene førte til både konkurranse, spesialisering og varehandel.

Lærers kommentar

Wow. Dette var forseggjort. Tror sjelden jeg har sett en oppgaven som bruker bilder/grafer aktivt for å underbygge innholdet. Om mulig vil jeg gjerne bruke oppgaven din som eksempel for andre!
Du har en klar problemstilling og du svarer på den i en godt strukturert oppgave der alle delene henger godt sammen og argumentene er strukturert i en logisk rekkefølge. Du har gode vurderinger underveis og analyserer virkningen av ulike element. Bra!
Dette er solid "over middels nivå". Utfordrer deg på å drøfte: for/ i mot eller f.eks. om i hvor stor grad ulike faktorer bidrar til urbanisering (mitt eksempel). det kan være med på å løfte oppgaven fra 5 til 6... Du er nær innpå 6'eren her, men noe mer analyse/vurdering må til.
Karakter: 5+

Utdrag

Helt siden menneskene slo til med sin arbeidskraft, har jordbruket blitt skjøtselet på ulike måter med forskjellig redskap. Generasjoner har gradvis endret jordbruket, og vi gjør det fortsatt. Det har gått fra å være en tidsperiode med jegere og sankere, til bønder som i dag har tamme husdyr og som dyrker mye av maten kunstig med utstyr av høyeste kvalitet. Jegere og sankere hadde god bærekraft i sin tid, til det ble overbefolkning og de måtte finne andre måter å livnære seg på. Til sammenlikning kan vi se på Storbritannia, hvor en masse småbønder på 1700-tallet måtte flytte til byen for å bli industriarbeidere fordi de ble presset ut av markedet. Dette var jordbruksrevolusjonen. Det skjedde store endringsprosesser med jordbruksinnovasjoner på et meget kort tidsrom i Storbritannia, som var den store faktoren som startet den industrielle revolusjonen... Kjøp tilgang for å lese mer

Jordbruksrevolusjonen i Storbritannia | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.