Jordas dannelse og geologi | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • Ingen karakter gitt
  • 11
  • 2333
  • PDF

Jordas dannelse og geologi | Sammendrag

Dette er et sammendrag som handler om jordas dannelse og geologi. Sammendraget er i notatform, og svarer på spørsmål relatert til kap. 1 og 2 i læreboken "Terra Mater". I sammendraget gjøres det rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder. I tillegg forklares dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk. Det redegjøres også for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter.

Utdrag

Jordas dannelse og geologi

1. gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder (kap. 1)
2. forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk (Kap. 2)
3. gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter (Kap 2.)

Hvordan ble jorden til?
- Jorden ble til for over 4.6 milliarder år siden.
- Solsystemet blir dannet fra en tåke av gass og støv
- Tåkeskyen samler seg i en roterende skive. Det meste av massen samler seg i sentrum av skiven, resten samler seg i konsentriske ringer rundt sentrum.
- Tettheten og temperaturen i skivens sentrum blir stor nok til at fusjonsprosessene starter. Dermed er sola født. I ringene rundt sola kondenserer gassene til små støvpartikler.
- Disse støvpartiklene kolliderer og smelter sammen til asteroider.
- Asteroidene kolliderer ytterligere og vokser seg større. Etter hvert blir en irregulær «proto-planet» dannet. Proto-planetens indre varmes opp og smelter.
- Tyngdekraften former jorda til en kule, og danner planeten vår. De tyngste stoffene samler seg i jordkjernen, resten blir igjen i mantelen.
- Like etter at jorden er dannet, kolliderer den med en annen, liten planet. Sammenstøtet fører til at det slynges ut løsmateriale som samler seg i en ring rundt jorda.
- Tyngdekraften danner månen ut ifra dette løsmateriale.
- For litt over 4 milliarder år siden regner vi med at det ytterste laget av jorda størknet og dannet en tynn jordskorpe.
- Etter hvert dannes den første atmosfæren av vulkanske gasser. Senere, når jordoverflaten ble kald nok, kondenserer vanndampen i atmosfæren og regnet danner hav på jordoverflaten.

Hvordan ble havene og atmosfæren til?
Den første atmosfæren ble dannet av vulkanutbrudd som inneholdt vanndamp, karbondioksid, svoveldioksid, nitrogen, metan og andre gasser. Vi regner med at vannet kom med asteroider. Vulkanene, geysirer og andre lekkasjer fra jordens indre førte vanndamp opp i «pre-atmosfæren». Da jordens overflate hadde blitt kjølt ned, ble hav dannet i form av at vannet i atmosfæren kondenserte og falt ned. Vanndamp forsvant i havet, mens svovel og karbon ble avsatt på havbunnen. Nitrogenet ble igjen i atmosfæren. De første frie oksygenatomene ble til da solstråler spaltet ned vanndamp (H2O) i hydrogen- og oksygenatomer... Kjøp tilgang for å lese mer

Jordas dannelse og geologi | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.