Jerven på Vancouver Island

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Biologi 2
  • 5
  • 2
  • 859
  • PDF

Jerven på Vancouver Island

I denne oppgaven svares det på tre spørsmål angående genetisk evolusjon av jerven på fastlandet. Oppgavene som blir besvart er:

a) Gi en kort genetisk forklaring på hvilke faktorer som kan ha medvirket til å gjøre populasjonen så forskjellig fra fastlandsjerven.

b) Forklar hvordan forskerne, selv uten å undersøke DNA fra for eksempel avføringsprøver, kan hevde at de genetiske egenskapene til jervestammen ikke lenger kan være de samme hvis det bare lever to eller tre jerveindivider igjen på øya.

c) Forklar hva det kan ha å si for overlevelsesevnen og den genetiske variasjonen i den sørnorske bestanden hvis den har oppstått fra så få dyr. Bruk kunnskaper fra genetikk og evolusjon.

Lærers kommentar

Bra du har med allopatrisk artsdannelse og genetisk drift, samt at livsbetingelsene har vært forskjellige for at det skal ha blitt to ulike arter. Du kunne trukket parallell til genetisk drift også vil gi selekspress pga lite genetisk variasjon. Absolutt et veldig bra svar!

Utdrag

Jerven på Vancouver Island
Oppgave 1a)
Det er flere faktorer som påvirker forskjellen mellom jerven på fastlandet og på øya Vancouver Island. I og med at det er fjell på øya der jerven lever, er det flere faktorer innenfor økologi man kan trekke inn, som blant annet hvordan forholdet er i naturen, klima, kostholdet og om det lever andre individer av samme art blant populasjonen.

Når jerven krysset sundet mellom fastlandet og øya, har det skjedd en allopatrisk adskillelse, altså en geografisk artsdannelse. Siden populasjonen på øya er så liten, kan vi se på dette som en genetisk drift. Det er ikke nevnt i oppgaven, men det er en mulighet for at det var et begrenset antall med jerver som gikk over fra fastlandet til øya. Og genetisk drift går jo ut på at jo færre individer det er i den nye populasjonen, desto mindre blir genlageret, som er samlingen av gener og alleler. Dette er noe vi kaller for grunnleggereffekten... Kjøp tilgang for å lese mer

Jerven på Vancouver Island

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.