Sammenligning av Jeg ser og Storbynatt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 6
  • 4
  • 1393
  • PDF

Tolk og sammenlign: Sammenligning av Jeg ser og Storbynatt

Her har du en tolkning og sammenligning av "Jeg ser" av Sigbjørn Obstfelder og "Storbynatt" av Rudolf Nilsen. Oppgaven er todelt. Først foretas det en analyse og sammenligning av språklige virkemidler i de to diktene. Dernest reflekteres det rundt temaet i Obstfelders og Nilsens verker. Refleksjonen av diktene fokuserer i hovedsak på "det underlige".

Utdrag

«Jeg er visst kommet på en feil klode! Her er så underlig ...» avslutter forfatter Sigbjørn Obstfelder diktet «Jeg ser» fra 1893. Her følger vi en jeg-person som en observatør av en moderne tid preget av den industrielle revolusjon og modernisering av byene. «Dette er altsaa menneskenes hjem» hvisker han undrende der han observerer hvordan det veldige himmelhvelvet holder sin hånd over det moderne mennesket som har sluttet å ta notis av deres naturtilhørighet.

Allerede fra første strofe i diktet «Jeg ser». setter Obstfelder lyriske tekst en dyster stemning som gir truende assosiasjoner til den fremmedgjøringen og rotløsheten det moderne storbylivet kan medføre. Denne følelsen kommer blant annet til uttrykk gjennom kontraster mellom natur og kultur. Kontrast til himmelens mørke advarsler, synes det som at det moderne menneskene har tredd inn i en annen tilstand:

...

En dikter som imidlertid følte seg hjemme i byen var Rudolf Nilsen. Han var en dikter som var aktiv i mellomkrigstiden i en tid der den industrielle revolusjon hadde kommet langt. I motsetning til Obstfelders sarte, subjektive undringer, var Nilsen godt plantet i den nyrealistiske forfattertradisjonen. Nyrealismen beveget seg bort fra modernismens subjektive og stemningsdyrkende uttrykk, til en mer samfunnsengasjert, politisk og virkelighetsnær diktning. Særlig utbredt var arbeiderdiktningen, som tok utgangspunkt i industriarbeidernes livsvilkår – dem som hadde bygget opp det moderne samfunnet. Rudolf Nilsen var marxist og identifiserte seg med både arbeiderklassens kår og Oslo by som arena for menneskenes livsutfoldelse.

Nilsen skrev diktet «Storbynatt» i 1925 som en hyllest til det moderne fremskrittet. Dette diktet er skrevet i et realistisk formspråk og handler, som hos Obstfelders «Jeg ser», om sanseobservasjonene av den moderne byen... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammenligning av Jeg ser og Storbynatt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.