Japan under andre verdenskrig | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 4
  • 4
  • 1251
  • PDF

Japan under andre verdenskrig | Sammendrag

Her finner du et sammendrag om Japan under andre verdenskrig. I denne teksten kan du lære mer om hvordan Japan trakk seg inn i andre verdenskrig. Teksten forklarer om årsaker til at Japan fikk en stor rolle under krigen, og forklarer om de viktigste hendelsene for Japan under krigen. I sammendraget får du oppsummering av aspekter fra krigen som Japan førte. I tillegg kan oppgaven hjelpe til å få en geografisk forståelse fra Japans aspekt under krigen.

Utdrag

I 1936 undertegnet Japan antikominternpakten med Hitler (Tyskland). De to landene skulle stå sammen mot den internasjonale kommunismen. Også i 27. September 1940 undertegnet Japan ”Tremaktspakken” med Tyskland og Italia. I pakten avtalte de tre landene at de støtter og samarbeider med hverandre. Her i fra begynte det offisielle aksemaktene, senere Ungarn, Bulgaria og Romania var med på avtalen. Deretter i år 1941 igjen Japan undertegnet en ikkeangrepsavtale med Sovjetunionen som skulle sikre at begge stater slapp å føre en tofrontskrig.

I ca. 1940 årene hadde Japan erobret store deler av Kina og hadde flere kolonier i Asia. Storbritannia og Frankrike var på den allierte siden, mens Japan var på aksemaktenes side. I 1940 erobret Japan de kolonier som Storbritannia og Frankrike hadde i Asia og i Stillehavet. De koloniene, øyer og verdensdeler som Japan hadde erobret i år mellom 1940 til 1942 var Filipinene (USA sin koloni), Burma, Thailand, Malaysia, Singapore, Nederlandsk India (Indonesia), Indokina og mange øyer i Stillehavet.
Japan hadde bombet flere ganger i Australia. Nå ble Japan et stor makt i Asia. Deretter stoppet USA å sende olje og varer til Japan (embargo). Store deler av oljen kom fra USA. Japan trodde at USA skulle angripe dem. Så planla Japan å angripe USA før de angrep dem. En militærregjering under general Hideki Tojo overtok ledelsen i Japan. 7. desember 1941 gikk japanske fly og miniubåter til angrep på den amerikanske flåten i Pearl Harbor som ligger i Hawaii, uten at de erklærte krig mot USA. 21 amerikanske krigsskip og 188 fly ble ødelagt. Mer enn 2335 amerikanske soldater og 68 sivile mistet liv i angrepet. Dette angrepet førte til at USA ble med i den andre verdenskrig. Så den 8. desember erklærte USA krig mot Japan etter at... Kjøp tilgang for å lese mer

Japan under andre verdenskrig | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.