Jana Emilio | Situasjonanalyse | Markedsføring og ledelse 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 15
  • 3881
  • PDF

Situasjonsanalyse: Jana Emilio | Situasjonanalyse | Markedsføring og ledelse 1

Oppgaven inneholder en situasjonsanalyse av virksomheten Jana Emilio i forbindelse med lanseringen av deres nyeste produkt "Emilié". Situasjonsanalysen omfatter virksomhetens interne og eksterne forhold som avsluttes i en SWOT analyse. Deretter ses det nærmere på virksomhetens målgrupper, prisstrategi, prissettingsmetode og prissetting i løpet av produktets livstid. Oppgaven sluttes av med valget av distribusjonsform til det nye produkt.

Innhold

Forord 2
Situasjonsanalyse 4-7
Swot-analyse 7-8
Målgrupper 8
Prisstrategi 8
Prissettingsmetode 9-10
Prissetting i produktets livsløp 10-12
Valg av distribusjonsform 12-14
Kilder 15

Utdrag

Situasjonsanalyse

Hensikten med en situasjonsanalyse
Som nyansatte markedskonsulenter i det italienske klesfirmaet Jana Emilio er det vi først ønsker å utføre er en situasjonsanalyse av firmaet, denne vil da munne ut i en SWOT analyse. Hensikten med situasjonsanalysen er å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler til firmaet Jana Emilio AS. Vi deler analysen inn i interne og eksterne faktorer.

Når vi skal bestemme målsettingen til Jana Emilio, så bør vi sette denne etter situasjonsanalysen. På denne måten blir målsetningen mer realistisk.

Interne og eksterne faktorer
Det er viktig å skille mellom de interne og de eksterne arbeidsbetingelsene. De interne blir som regel sett på som styrker og svakheter innen bedriften. Dette er faktorer som bedriften kan styre selv, som budsjettkutt og lignende. Når vi snakker om de interne arbeidsbetingelsene kommer vi inn på de fire P´ene.

De eksterne arbeidsbetingelsene går med på mulighetene og truslene som bedriften har. Dette er trusler som Jana Emilio ikke har kontroll over, her er det konkurrenter, kulturendringer og markedet som har en sentral rolle.

De interne arbeidsbetingelsen
De interne arbeidsbetingelsene er kontrollerbare. Det vil si at bedriften selv er i hovedsak har ansvaret for om disse arbeidsbetingelsene må regnes for å være en styrke eller svakhet. Det er selve bedriften som først og fremst kan gjøre noe for å endre disse.

Når det er snakk om de interne styrkene, er det styrker som bedriften selv i hovedsak kan kontrollere.

Styrker
Ledelsen og ansatte
Ledelsen i Jana Emilio AS er svært erfarne og dyktige. De aller fleste i bedriften har lang fartstid innen klesbransjen. Bedriften drar svært stor nytte av erfaringen de ansatte har, og dette blir satt pris på. Dette resulterer også i at de ansatte er svært trofast til sin arbeidsplass. De ansatte er også motiverte og dyktige, og kles-design har vært deres levebrød over lang tid, dette gjør at de kan komme med nye produkter som fanger opp kundene hele tiden... Kjøp tilgang for å lese mer

Jana Emilio | Situasjonanalyse | Markedsføring og ledelse 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.