Islam: De syv dimensjonene i religion

Se flere anmeldelser 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 (10 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Religion og etikk

Karakter

5

Antall sider

5

Antall ord

2439

Filformat

PDF

Analyseoppgave: Islam: De syv dimensjonene i religion

Oppgave om religionen Islam og dens innhold. For å undersøke og analysere religionen er den her satt inn i Ninian Smarts teori om religionens syv dimensjoner:

1) Læren – den filosofiske dimensjonen, de grunnleggende forestillingene
2) Myten – den fortellende dimensjonen, fortellinger om sentrale emner
3) Riten – handlingsdimensjonen, gudstjenester, meditasjon, offer, bønn
4) Opplevelsen – følelsesdimensjonen
5) Etikken – den lovmessige dimensjonen, regler for rett livsførsel
6) Organisasjonen – den sosiale dimensjonen
7) Bygningen – den materielle og kunstneriske dimensjonen

Lærers kommentar
Du har løst oppgaven bra. Fin intro og bra disponert.

Utdrag
ISLAM – DE SYV DIMENSJONENE

Når en skal sammenligne forskjellige religioner, trengs et verktøy eller oppsett som gjør det sammenlignbart. Den amerikanske religionsforskeren Ninian Smart presenterte i sin tid en teori om at alle religioner kan deles inn i syv dimensjoner. I denne oppgaven vil jeg undersøke religionen islam ved hjelp av Smarts syv dimensjoner.

De syv dimensjonene:
1) Læren – den filosofiske dimensjonen, de grunnleggende forestillingene
2) Myten – den fortellende dimensjonen, fortellinger om sentrale emner
3) Riten – handlingsdimensjonen, gudstjenester, meditasjon, offer, bønn... [Les mer nå]