Islam og humanisme - en mulig kombinasjon? | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 6
  • 9
  • 2707
  • PDF

Islam og humanisme - en mulig kombinasjon? | Temaoppgave

Dette er en oppgave i Religion og etikk som drøfter hvorvidt man både kan være muslim og humanist. I oppgaven sammenlignes islam og humanisme i forbindelse med tro og verdier, og for å illustrere de to retningene anvendes historien fra filmen og boken "Fluenes herre". Videre drøftes likheter og ulikheter i virkelighetsoppfatning, menneskesyn og etikk. Avsluttende samles drøftingen og eleven forsøker å svare på om de to retningene kan kombineres.

Innhold

Å være muslim og humanist
Fluenes herre – Humanismen er det rette?
Islam og vesten
Virkelighetsoppfatning
Menneskesyn
Etikk
Kildehenvisning

Utdrag

Verden i dag er preget av mangfold på alle områder. Vi lever i en verden hvor det finnes alle mulige typer folk. Hvite, svarte, jødiske, kristne, islamske, hinduer og ateister er bare en liten smakebit på hva jorda har å by på. Mange steder på kloden lever kulturer hånd i hånd, og sammen påvirker de hverandre på godt og vondt. Mange steder er allikevel preget av fremmedfrykt og misforståelser av ulike årsaker. Kanskje det tydeligste eksempelet på dette vil være frykten for islam etter terrorangrepet 11.september 2001, hvor flere tusen tilfeldige amerikanere ble drept, og ble begrunnet med islam. Siden denne dagen har mange sett på muslimer som onde, og mange mennesker opplever en frykt for muslimer kun på grunnlag av deres tro. Jeg skal i denne oppgaven drøfte hvorvidt en muslimsk person også kan være en humanist, basert både på grunnlag av tro og verdier.

Humanisme er en filosofisk betegnelse, og er et livssyn basert på tanker og holdninger, ordet humanus kommer fra latin og betyr menneskelig, som gjenspeiler det viktigste i humanismen, nemlig mennesket. Humanistene fremhever mennesket som individ og troen på vitenskap. For en humanist vil det viktigste alltid være menneskelige verdier. Humanister har fokus på likeverd, de mener alle mennesker er født like, og de respekterer trosfrihet. Man har rett til å tro på det man selv ønsker, om det måtte være en selv, eller en allmektig gud. Ofte betegner vi en humanist som en ikke-troende, ateist eller agnostiker. En ateist er helt overbevist om at det ikke finnes noen gud, men en agnostiker tror ikke på gud, fordi det ikke kan bevises, men er åpne for å endre mening om noe sånt skjer.

Islam er en av de store verdensreligionene. Den er monoteistisk, altså de tror at det kun finnes en gud. En som tror på islam kalles en muslim, noe som på arabisk betyr han som underkaster seg Allah. Å tilhøre islam vil være å hengi seg til Allah og tilbe han alene, for å oppnå et godt liv, noe som oppnås ved at tro og handling står i stil med hverandre.

Som i alle andre religioner er hverken alle humanister eller alle muslimer like. Alle har ulik tro, og tolker religionen sin på ulike måter. Det er spesielt viktig å merke seg forskjellen mellom en sterkt troende muslim, og en «kulturell» muslim. I Norge feirer vi nesten alle både jul og påske, vi går i kirken og kristendommen er en stor del av hverdagen vår, enten det er på grunnlag av tro eller tradisjoner. Et stort flertall vil ikke se på seg selv som kristne selv om de feirer jul. På samme måte vil det finnes alle nyanser av muslimer. Noen muslimer tror så mye på Allah at de er villige til å dø før han, eksempelvis ekstremistgrupper som IS, samtidig finnes det muslimer som ikke følger noen av de islamsk leveregler, men de støtter flere av de muslimske verdiene, og følger flere av de muslimske tradisjonene.

Fluenes herre – Humanismen er det rette?
For å vise de fundamentale forskjellene mellom religion generelt og humanisme, ønsker jeg å bruke boka og filmen «fluenes herre» som eksempel. Filmen kan ses på som en guide til hvordan et samfunn burde formes, og den viser spesielt godt hvilke verdier som er viktige for en humanist.

Filmen handler om gjeng gutter fra 7-12 år som kommer i land på en øde øy etter en flykrasj hvor alle de voksne har omkommet. Allerede tidlig ser vi spesielt to karakterer som skiller seg ut. Vi har Ralph, som organiserer gruppen, og ønsker et demokrati hvor alle er likestilt. Han er veldig opptatt av likeverd, og humanistiske verdier. Ralphs beste venn og hjelper er Piggy, han symboliserer vitenskapen.

På den andre siden har vi gutten Jack, som er lederen for kirkekoret. Han ønsker også å styre, men på en måte som utfordrer demokrati og likeverdet Jack står for. Jack bruker frykt, skremselspropaganda og fremstår som en person som kan beskytte guttene mot «the beast»; et fiksjonelt monster som kan drepe de om de ikke blir passet på av Jack. Jack ønsker at de andre skal underkaste seg han, og følge hans tanker og ideer... Kjøp tilgang for å lese mer

Islam og humanisme - en mulig kombinasjon? | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.