Internasjonalisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 1829
  • PDF

Internasjonalisering

Om det internasjonale systemet.

Innhold

1. Hvilke aktører er viktige i det internasjonale systemet?
2. Hva er en konflikt?
3. Hvilke forhold er med på å bestemme hvor mye makt en stat har?
4. Hva er hovedformålet til FN?
5. Hva er menneskerettighetene?
6. Hvordan er FN bygd opp?
7. Hva er målet med EU?
8. Tanken om et kollektivt forsvar er sentralt i NATO. Hva betyr det?
9. Hvordan har NATOs tenkning endret seg siden den kalde krigen sluttet?
10. Hva er positivt og negative trekk ved globalisering?
1. Hva innebærer globalisering? Hva medfører globalisering av positive og negative effekter?
2. Hvilken internasjonale institusjoner kjenner du til og hva har de som hovedfunksjon?
3. Bruk Internett og finn fram til hvordan godene er fordelt,
- se på BNP
- Gjennomsnittlig inntekt
- Sykdom/ dødelighet
Rettigheter som gjelder for alle?
1. Hva er folkeretten?
2. Menneskerettighetene kan deles i to grupper. Forklar.
Konflikter og kriger i dag
1. Forklar hva som menes med:
a) Regional konflikt
b) Etnisk konflikt
c) religiøs og ideologisk konflikt
d) økonomisk konflikt
2. Er konflikten i Nord- Irland bare en religiøs konflikt?
3. Hvilke virkemidler bruker FN for å løse konflikter?
Jøder og palestinere i konflikt
1. Hvorfor må vi 2000 år tilbake for å forstå bakgrunnen for denne konflikten?
2. Hva skjedde mellom 1800- tallet og 1947 i Palestina?
3. Krigen i 1948 førte til store endringer for det palestinske folket. Hvilke?
4. Hva har skjedd siden 1948 i dette området?
5. Er denne konflikten først og fremst en religiøs konflikt?
7. Hva er ”veikartet” for fred?
8. Hva er løsningen på konflikten mellom Israel og palestinerne?
Globalisering
1. Hva er
a) økonomisk og politisk globalisering
b) kulturell globalisering
2. Hvorfor er ny teknologi viktig når det gjelder globalisering?
3. Hva er viktige begrunnelser for globalisering?
4. Hva betyr ”komparative fortrinn?”
5. Hvilke organisasjoner arbeider for en friere verdenshandel?
6. Hva er argumenter mot globalisering?

Utdrag

1. Hvilke aktører er viktige i det internasjonale systemet?
Stater er viktige aktører i det internasjonale systemet. Andre viktige aktører er medier; internasjonale ikke statlige organisasjoner(Rødekors, Amnesty Internasjonal osv.), Internasjonale statlige organisasjoner(FN, NATO, EU osv.) og flernasjonale selskaper(Shell, General Motors, Nestlé osv.)

2. Hva er en konflikt?
Uenighet og krangler er det samme som konflikt.

3. Hvilke forhold er med på å bestemme hvor mye makt en stat har?
- Stor oppslutning, mange medlemmer
- Viktige posisjon
- Mediekontroll
- Kunnskap... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonalisering

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.04.2010
    dtywdthwthwruwrghwruwtrbrywrthwruyeryhwahtwrthwrthrthrth