Internasjonale rettigheter | Redegjørelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Rettslære 2
  • 5
  • 2
  • 592
  • PDF

Internasjonale rettigheter | Redegjørelse

Oppgaven innholder redegjørelser for hvordan nasjonal rett skal gjennomføre de internasjonale konvensjonene og traktatene som menneskerettighet konvensjonen fra 1948. Oppgaven tar for seg fordag disse gjennomføres i Norge.

Oppgavetekst: Redegjør for nasjonal gjennomføring av internasjonale rettigheter.

Lærers kommentar

Bra forklaringer og mye bra pensum som er satt inn her. Burde kanskje vært noe lenger.

Elevens kommentar

Gode forklaringer og ryddig og enkel oversikt over pensum.

Utdrag

Internasjonale menneskerettigheter er en konvensjon som i 1948 ble vedtatt av 48 lands representanter. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer alle mennesker, uansett rase, kjønn eller etnisitet. Disse regulerer i all hovedsak forholdet mellom stat og individ. Den største retten til alle oss mennesker er personlig frihet og ikke minst retten til å binde seg til ulike løfter eller inngå avtaler. Med dette er det ingen som kan styre oss unna egen frihet. Men den dag idag, særlig i den vestlige delen av verden, har vi flere andre rettigheter som underbygger det hele. Vi har blant annet retten til liv, stemmerett, ytringsfrihet, rettsikkerhet og ikke minst religionsfrihet. I Norge er det engasjementet for å styrke både de nasjonale og internasjonale rettighetene store. Norge prøver å styrke både demokrati og menneskerettigheter i andre land, men har også relativt godt rettsikkerhet her i landet. Norge er per idag med i de fleste... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonale rettigheter | Redegjørelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.