Intelligens og læring i psykologi | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Psykologi 1
 • Godkjent
 • 9
 • 4727
 • PDF

Intelligens og læring i psykologi | Sammendrag

Sammendrag i psykologi. Sammendraget tar blant annet for seg korttidshukommelse, intelligens og hvordan man skaper læring i psykologien. Sammendraget egner seg godt til repetisjon før prøver eller eksamen.

Innhold

Atkinson og Shiffrin
Den sensoriske hukommelsen og dens deler
Korttidshukommelsen
Langtidshukommelsen
- Eksplisitt hukommelse
- Implisitt hukommelse
Korsakoffs syndrom
Hva kan påvirke minner?
Howard Gardner og hans 7 intelligenstyper
Spearman
WAIS og WISC
Bakgrunnen for intelligenstestene
Normalfordelingskurven
Francis Galton
The Bell Curve
Flynn-effekten
Daniel Golemans bok Emosjonell intelligens - å tenke med hjertet
Følelsesmessig intelligens
Taus og språklig kunnskap
De tre grunnleggende læringsformene
Piagets kognitive læringsteori
Kvalifikasjon
Kompetanse
Kreativitet
Hva fremmer læring?
Læringsstrategier
Lev Vygotskij
Går det an å skille mellom ytre og indre motivasjon?

Utdrag

Inntrykk fra omverdenen blir først registrert i den sensoriske hukommelsen, som vi antar må han en svært stor kapasitet, slik at den kan inneholde mange sanseinntrykk, men de blir oppbevart her i kort tid, omkring et sekund. Vi kan dele denne hukommelsen i flere deler, knyttet til våre sanser... Kjøp tilgang for å lese mer

Intelligens og læring i psykologi | Sammendrag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 03.05.2014
  braa! det hjalp meg med en stor prøve. fikk 6
 • 25.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  funker bra til forberedelse
 • 12.02.2020
  Skrevet av Elev på Vg2
  ustruktureret