Integrering i Norge - Samfunnsfag oppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 7
 • 2058
 • PDF

Integrering i Norge - Samfunnsfag oppgave

Oppgave i Samfunnsfag som tar opp tema integrering av innvandrere i dagens samfunn med utgangspunkt i Norge. Teksten drøfter utfordringer innvandrere møter fra de ankommer landet til de skal ut i jobb eller skole og øvrig integreres i samfunnet. Oppgaven tar for seg punkter som kultur, historie, kommunikasjon, utdanning og arbeid.

Innhold

1.0 Kultur 1
2.1 Historie 2
2.2 Når en kultur møter en annen 3
2.3 Første barriere – kommunikasjon 4
2.4 Utdanning 5
2.5 Arbeidsutfordring innvandrere møter 5
3.0 Diskutere problemstillingen 6

Utdrag

Integrering i dagens samfunn
Gjennom denne teksten skal jeg drøfte forskjellige utfordringer innvandrere møter i dagens samfunn. For å besvare oppgaven er det viktig å vite hva kultur er og innebærer, og hvordan den kan endre seg. Jeg skal fokusere på innvandrere som kommer til Norge, hvorvidt de klarer å integrere seg i samfunnet.

1.0 Kultur
Kultur er noe alle mennesker tilhører. Hvilken kultur du er med i avgjøres av hvor du bor, religion og ferdigheter. Kultur kan deles inn i normer og verdier. Normene kan være skrevne(formell) eller uskrevne(uformelt), Norges lover er et eksempel på skrevet norm som man skal følge
... Kjøp tilgang for å lese mer

Integrering i Norge - Samfunnsfag oppgave

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 09.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  jjjkkjjjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjk
 • 12.06.2014
  Veldig fin og strukterert oppgave
 • 07.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  tusen takk, hjalp masse
 • 07.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  veldig bra, og bra skrevet