Integrering av innvandrere | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • Godkjent
  • 3
  • 759
  • PDF

Integrering av innvandrere | Sammendrag

Sammendrag om integrering av innvandrere i Norge. Sammendraget svarer på 10 ulike repetisjonsspørsmål som er relevante for integrering av innvandrere.

Blant annet kommer sammendraget inn på hvordan integrering defineres, kulturelle ulikheter, segregering, etnosentriske holdninger, massemedier og stereotypier og eksempler på statlige virkemidler som kan lette integrering av innvandrere i Norge.

Svarene er korrekte, men språket holder ikke norsk toppnivå.

Utdrag

Norge er et flerkulturelt land hvor man blir et mangfold. Flere innvandrere har sine mønstrer ut ifra utdanning, kultur, verdier, normer og kunnskap. Som har gjort at det bidrar til et fargerik kultur som vi lever i dag med. Alt hva vi tar med oss fra hjemlandet til et annet land tar vi med oss for alltid. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Integrering av innvandrere | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.