Innvandring og integrering | Metodeprosjekt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Innvandring og integrering | Metodeprosjekt

Dette er et metodeprosjekt som handler om innvandring og integrering.

I prosjektet blir det brukt en kvantitativ spørreundersøkelse for å finne ut av en bestemt gruppe menneskers holdninger til innvandring og integrering.

Spørreundersøkelsen velger blant annet å fokusere på om innvandring er bra eller dårlig for Norge.

Oppgaven inneholder en diskusjon som handler om hele problematikken som gjelder for integrering av ulike innvandrere i Norge.

Innhold

Innledning
Metodevalg
Analyse
Konklusjon

Utdrag

Innvandring til Norge har pågått helt siden Norges dannelse som stat, spesielt etter starten på globaliseringsprosessen. Den har hatt sterk innflytelse på Norge, både for majoritetsbefolkningen og innvandrerbefolkningen. Innvandrerne som har kommet til Norge kan deles inn i tre kategorier: Fagfolk, arbeidsinnvandrere og flyktninger. Disse gruppene har kommet til Norge av ulike årsaker, og Norge opplevde en kraftig økning i immigrasjonen på starten av 1960-tallet. Og med den pågående flyktningkrisen, er det et bredt spørsmål om Norge har nok kapasitet og ressurser til å ta inn flere innvandrere. Årsaken til at jeg har valgt innvandring og integrering som utgangspunkt er fordi innvandring (både lovlig og ulovlig) og integrering har fått mye oppmerksomhet i mediene i det siste. Politikere har tatt seg til media for å uttrykke deres mål og meninger med innvandring. Valget i USA, Nederland og det kommende valget i Frankrike viser en generell økning av innvandringsmotstandere og høyreekstremister, men hva synes enkeltelever her på Lambertseter VGS om innvandring, og hvordan ligger vi an med integreringen? Dette skal vi se nærmere på i denne oppgaven.

Metodevalg
For å samle inn data til dette metodeprosjektet, så har jeg valgt å gå for en kvantitativ spørreundersøkelse. Hvorfor jeg nettopp har valgt denne typen undersøkelse er for å samle informasjon fra en gruppe deltakere, slik at jeg kan se på svarene som helhet, i stedet for å gå dypere inn i tema med 1-2 dybdeintervjuer (kvalitativ), samt at jeg har gjennomført tidligere oppgaver gjennom kvantitativ metodeundersøkelse. Jeg har valgt å opprette en spørreundersøkelse på nett ved hjelp av Surveymokey.com, hvor jeg da har mottatt svar fra 41 elever i undersøkelsen. I dette tilfellet så er dette et godt utgangspunkt hvor jeg kan få et større innblikk av hva respondentene tenker og mener. Det er viktig å ta hensyn til at disse svarene kun representerer enkeltes meninger på Lambertseter VGS, og ikke alle ved skolen.
En kvalitativ metodeundersøkelse kunne fungert bra, akkurat som kvantitativ metodeundersøkelse, ettersom dette ville gitt et dypere perspektiv og mer informasjon om dette temaet. Likevel er det viktig å ta... Kjøp tilgang for å lese mer

Innvandring og integrering | Metodeprosjekt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.