Innvandring | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 645
 • PDF

Sammendrag: Innvandring | Notater

Notater med fakta om innvandring.

Utdrag

innvandrer = person som har innvandret til Norge eller person som har både mor & far som har gjort det.
Vi har valgt å si at personeR som har 1 norsk og 1 utenlandsk forelder, regnes som nordmenn (Samme med adopterte og personer som er født i utlandet av norske foreldre.)
Hvis personen er født i Norge og foreldrene har forskjellig utenlandsk landbakgrunn, benyttes mors landbakgrunn.
De innvandrerne som har en vestlig landbakgrunn blir dermed betegnet som vestlige innvandrere.
Med nordmenn mener vi= alle uten innvandrerbakgrunn

vår presentasjon: fokusere på= ikke-vestlige innvandrere, dvs. den delen av innvandrerbefolkningen som kommer fra ikke-vestlige land.

---

Selv om det er en forholdsvis høy andel personer som blir siktet i løpet av hele observasjonsperioden, er andelen siktede i det enkelte år betydelig lavere.
Blant de ikke-vestlige innvandrerne er det på det meste 6,1 prosent (i 2001) som ble siktet for forbrytelser, mens for resten av befolkningen var andelen samme år 2,2 prosent.
Forskjellen mellom befolkningsgruppene øker altså utover i sene tenårene og utover i 20-årene.

Vi kan også legge merke til at kurven for ikke-vestlige innvandrere ikke er like glatt... Kjøp tilgang for å lese mer

Innvandring | Notater

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 05.04.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  bra...................................................
 • 10.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fikk veldig nytte av denne teksten!! Tusen takk!! :D
 • 16.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kom godt til nytte til teksten min!
 • 29.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  jbgiogkæiohgiohiohiohiooi