Innvandring og integrering i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 6
 • 10
 • 3578
 • PDF

Innvandring og integrering i Norge

I denne oppgaven drøfter jeg hvilke tiltak som kan lette integreringen av ikke-vestlige innvandrere i Norge. Jeg ser på ulike tiltak på statlig og kommunalt nivå, og jeg drøfter hvor godt disse fungerer i praksis. Jeg bruker også relevante teorier for å forklare og beskrive ulike problemstillinger som innvandrere kan møte på.

Lærers kommentar

Dette er en fremragende tekst hvor du bruker relevant fagstoff og relevante teorier på en utrolig god måte. Hvis jeg kunne, hadde du fått karakter 8.

Elevens kommentar

Jeg syns jeg har klart å drøfte ulike problemstillinger knyttet til integreringen av innvandrere i samfunnet på en god måte, samtidig som jeg har brukt relevant fagstoff. Jeg har også drøftet flere ulike tiltak som kan lette integreringen på en saklig måte. Det jeg kunne hatt gjort bedre er at jeg kunne avrundet oppgaven noe raskere, og kanskje funnet enda flere tiltak.

Utdrag

Helt siden dagens morgen har mennesker utvandret fra fødelandet deres i håp om noe bedre. Noen mennesker reiser på bakgrunn av religion, andre reiser i håp om bedre jobb og levevilkår, mens andre er på flukt fra krig og elendighet. I følge SSB sine nettsider er det 633 100 innvandrere og 126 100 norskfødte med innvandrer foreldre i Norge ved årtusenskiftet. Til sammen utgjør innvandrerne i Norge 14.9 % av hele befolkningen. Veldig mange av disse innvandrerne kommer fra ikke-vestlige land, der kulturen, levemåten og språket er veldig forskjellige fra europeisk. Ett av de største problemene som stadig dukker opp når det kommer til ikke-vestlige innvandrere er at integreringen er veldig vanskelig. Mange sliter med det norske språket og har lite eller ingen relevant utdanning og står uten jobb. Hvilke tiltak kan gjøre integreringen av ikke-vestlige innvandrere lettere?... Kjøp tilgang for å lese mer

Innvandring og integrering i Norge

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 08.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette her en en veldig bra tekst, lett fortjent 6'er, hjalp meg godt i eksamen :)
 • 13.05.2016
  viktig tema og bra skrevet :=))))))))))))
 • 08.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  meget bedre :)
 • 23.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra og informerende tekst!