Innvandrerungdom og sosialiseringsprosessen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 4
  • 1104
  • PDF

Innvandrerungdom og sosialiseringsprosessen

Det her er en oppgave i Psykologi 2 omhandlende innvandrerungdom og sosialiseringsprosessen. Oppgaven som ble gitt og som besvares her lyder som følger: Forklar og gi eksempel på utfordringer som ungdom med flerkulturell bakgrunn møter i sosialiseringsprosessen. Drøft konsekvenser disse utfordringene kan ha for den psykiske helsen.

Lærers kommentar

Stort sett et presist og tydelig oppgavesvar. Drøftingen knyttet til psykisk helse kunne gjerne vært mer omfattende.

Utdrag

Ved inngangen av 2015 gikk 15,6% av den norske befolkingen under kategorien innvandrere1. Disse er mennesker som av ulike årsaker har valgt å forlate sitt eget hjemland, med ønske om å søke opphold i Norge. De kommer til landet med et annet språk, og andre verdier og holdninger enn det vi er vant med. For at disse menneskene skal lykkes i sitt nye samfunn er de nødt til å tilpasse seg den kulturen vi har i Norge, noe som for mange kan være vanskelig. I denne teksten skal jeg ta for meg utfordringer ungdom med flerkulturell bakgrunn kan møte i sosialiseringsprosessen, og konsekvenser disse utfordringene kan ha for deres psykiske helse.

For å kunne fungere blant andre mennesker, er vi nødt til utvikle oss til å fungere i samfunnet. Fra vi blir født, innordner vi oss i det verdi- og livsmønsteret som omgir oss, oppnår sosial kompetanse og føres inn i et kulturelt fellesskap. Denne prosessen er det vi kaller den sosialiseringsprosessen. Den grunnleggende sosialiseringen, kalt primærsosialisering, bygger på de nære familierelasjonene og omfatter den grunnleggende oppdragelses- og påvirkningsprosessen. Den danner også grunnlaget for videre sosialisering i sekundær-, og tertiær sosialisering. 2

Som sagt legger primærsosialisering grunnlag for videre sosialisering i barnehage, skole og blant venner generelt. For innvandrere vil det å komme til et nytt land hvor dette grunnlaget som forventes, er ulikt det de selv er vokst opp med, være en stor utfordring. Plutselig er store deler av det du lærte som barn av holdninger, verdier og ikke minst språk, ikke lenger det som blir forventet... Kjøp tilgang for å lese mer

Innvandrerungdom og sosialiseringsprosessen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.