Innvandreres levekår i Norge | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 5
 • 1685
 • PDF

Innvandreres levekår i Norge | Artikkel

Artikkel som omhandler innvandrernes livssituasjon og drøfter ulike grunner til at ulike innvandrergrupper i Norge scorer lavt på levekårsundersøkelser. Artikkelen beskriver også hvilken rolle velferdsstaten spiller i integreringsprossesen av innvandrere.

Lærers kommentar

God og fyldig oppgave - kunne lagt mye mer hensyn på ulike teorier og forklaringer.

Elevens kommentar

Bra: godt språk, god begrepsforklaring og drøfting
Kan gjøres bedre: bruke flere teorier, knytte teksten bedre sammen.

Utdrag

Innvandring er et aktuelt tema for Norge i 2014 ettersom Norge er et land som svært mange mennesker ønsker å oppholde seg i. I følge SSB (Statistisk sentralbyrå) vil det i 2050 være rundt 1,3 millioner innvandrere i Norge. Dette vil da også bety nær fordobling av andelen fra 2012 med 11 prosent til 20 prosent i 2050 (Kilde 1). Det er flere grunner til at Norge er et attraktivt sted for innvandrere og dette kan forklares ut fra skyv-og-trekk faktorer. I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for levekårssituasjonen blant innvandrere i Norge og deretter diskutere velferdsstatens rolle i integreringsprosessen... Kjøp tilgang for å lese mer

Innvandreres levekår i Norge | Artikkel

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 08.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  dårlig... ....................................................
 • 07.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fin oppgave! Godt forklart