Innleveringsprøve om sosial kompetanse | Kap 2 | Kommunikasjon og samhandling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Innleveringsprøve om sosial kompetanse | Kap 2 | Kommunikasjon og samhandling

Her har du en oppgaven som handler om hvordan et barn utvikler sosial kompetanse og som beskriver hva sosial kompetanse er. Oppgaven er hentet fra kapittel 2 angående sosial kompetanse i boken "Kommunikasjon og samhandling".

Lærers kommentar

Du har skrevet en god oppgave med riktig og god bruk av teori og fint at du kommer med praktiske eksempler. Du kan gjerne forklare enda mer hva og hvorfor. Feks som å forklare hva sosial kompetanse er og hvorfor det er viktig.

Elevens kommentar

Den kan gjøres bedre ved å skrive litt mer teori om sosial kompetanse

Utdrag

Hva kan du som BUA gjøre for at Mina får en bedre hverdag på SFO, og hvordan kan du veilede og hjelpe henne med å trene opp hennes sosiale kompetanse?
I følge hva situasjonen er, så mangler Mina en god del sosial kompetanse. Barn utvikler sosial kompetanse gjennom lek, hverdagsliv i skolen og SFO og samhandling med andre. Sosial kompetanse må de lære av gode rollemodeller som lærer barna om hvordan de skal oppføre seg, samarbeide med andre, vite og vise respekt og knytte vennskap. Vi kan dele den sosiale kompetansen til Mina i fem ulike deler. Empati, prososiale handlinger, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Klarer vi å styrke de fem ulike områdene, vil Mina forstå mer av hvordan hun oppfører seg og klarer å få mer kontroll over handlingene hun gjør. Sosial kompetanse for små barn er viktig for å kommunisere, utvikle vennskap og skape eget nettverk. Sosial kompetanse handler om å utvikle egenskaper som gjør at du kan inkludere deg i et fellesskap. Det sier noe om hvordan man samhandler med andre og gjør deg til den du er... Kjøp tilgang for å lese mer

Innleveringsprøve om sosial kompetanse | Kap 2 | Kommunikasjon og samhandling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.